logo itpoint.cz

V projektu Internet do škol předány všechny školy

Sdružení AutoCont On Line - Český Telecom již dokončilo budování infrastruktury v rámci projektu Internet do škol. Oblastní manažeři právě předali nové počítačové učebny v posledních několika školách z celkového počtu 3620, které mělo sdružení AutoCont On Line - Český Telecom podle smlouvy na projekt Internet do škol vybavit. Veškeré vybavení bude podle smlouvy s ministerstvem školství následující tři roky pod plnou správou dodavatele a veškeré náklady na připojení a servis jsou obsaženy v celkové ceně projektu. Pro školy samotné tak nebude projekt znamenat žádné další náklady.

Sdružení AutoCont On Line - Český Telecom již dokončilo budování infrastruktury v rámci projektu Internet do škol. Oblastní manažeři právě předali nové počítačové učebny v posledních několika školách z celkového počtu 3620, které mělo sdružení AutoCont On Line - Český Telecom podle smlouvy na projekt Internet do škol vybavit. Školy dostaly podle počtu žáků čtyři, sedm nebo 11 počítačů, servery, tiskárny a připojení pevnou linkou k Internetu. Veškeré vybavení bude podle smlouvy s ministerstvem školství následující tři roky pod plnou správou dodavatele a veškeré náklady na připojení a servis jsou obsaženy v celkové ceně projektu. Pro školy samotné tak nebude projekt znamenat žádné další náklady.

"Splnili jsme náš interní cíl - předat všechny školy do konce listopadu letošního roku. Naši spolupracovníci odvedli kus práce a podle našich poznatků jsou uživatelé ve školách s úrovní poskytovaných služeb spokojeni," uvedl ředitel AutoCont On Line Vlastimil Palata. Realizace v 3620 školách, jež dosud prakticky žádné moderní technologie neměly možnost používat, probíhala tento rok od poloviny února.

"Rozsáhlý projekt Internet do škol, který byl tolik diskutovaný v médiích i na veřejnosti z nejrůznějších úhlů pohledu, lze z hlediska budování komunikační infrastruktury označit za mimořádný úspěch," řekl Miroslav Hořejší, vedoucí manažer projektu ve společnosti ČESKÝ TELECOM. "Věřím, že se v krátké době podaří celou první fázi projektu uzavřít k plné spokojenosti uživatelů - dětí i učitelů - přímo ve školách, ale také dodavatelů a MŠMT."

Ve spolupráci se školami společnost AutoCont On Line navíc připravila řadu možností, jak celý systém zlepšovat a ulehčit obsluhu sítě na škole jmenovaným správcům. Své návrhy GD průběžně předkládá ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

"Připravili jsme nabídku na realizaci projektu ve zbytku škol, které již mají s výpočetní technikou větší zkušenosti, a jejich požadavky tedy budou odlišné od letos vybavených škol. Věříme, že se tímto návrhem bude ministerstvo zabývat a že se pro tato školská zařízení najde cesta, jak jim pomoci k lepšímu vybavení z hlediska moderních technologií," řekl dále V. Palata.

Vybudovanou infrastrukturou české školství získalo základ pro realizaci souvisejících projektů. Školy se stávají informačními středisky zejména menších obcí, kde je možné efektivně vybudovat a připojit infrastrukturu například v knihovnách.

Navíc mají subjekty státní správy jistotu, že zařízení hrazené formou služby bude pravidelně modernizováno a plně spravováno. Pro všechny subjekty je výhodná možnost snadné a levné vzájemné komunikace, sdílení celé řady služeb a dat a využívání dalších moderních postupů řízení a správy. Zřizovatelům škol například dává možnost snížení nákladů na správu školských zařízení nasazením jednotného účetního a správního systému pro všechny zřizované školy.

AutoCont On Line - Český Telecom

Článek ze dne 20. prosince 2002 - pátek