logo itpoint.cz

Cenové rozhodnutí ČTÚ

Český telekomunikační úřad vydal cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, kterým se povoluje promítnutí změny sazby daně z přidané hodnoty do maximálních cen stanovených v cenovém rozhodnutí č. 01/2002. Cenové rozhodnutí č. 02/US/2003 bude uveřejněno v částce 01/2004 Telekomunikačního věstníku.

Český telekomunikační úřad vydal dne 8. prosince 2003 cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, kterým se povoluje promítnutí změny sazby daně z přidané hodnoty do maximálních cen stanovených v cenovém rozhodnutí č. 01/2002. Cenové rozhodnutí č. 02/US/2003 bude uveřejněno v částce 01/2004 Telekomunikačního věstníku.

Cenové rozhodnutí č. 02/US/2003

Praha 8. prosince 2003
Č.j.: 32016/ 2003-611

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 písm. b) a k provedení § 77 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, kterým se povoluje promítnutí změny sazby daně z přidané hodnoty do maximálních cen stanovených v cenovém rozhodnutí, Českého telekomunikačního úřadu č. 01/2002, kterým se vydává seznam telekomunikačních služeb s regulovanými cenami platnými pro určené prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) telekomunikačních služeb uvedených v tomto cenovém rozhodnutí včetně dodatků vydaných k tomuto cenovému rozhodnutí a do cen u cenových plánů typu "ZERO".

Plné znění ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 9. prosince 2003 - úterý