Ministerstvo informatiky bilancuje rok své činnosti

Ministerstvo informatiky má za sebou první rok existence. Cíle, které si pro rok 2003 ministr Vladimír Mlynář stanovil, byly z velké části splněny ...

Ministerstvo informatiky má za sebou první rok existence. Cíle, které si pro rok 2003 ministr Vladimír Mlynář stanovil, byly z velké části splněny.

Cíle Ministerstva informatiky pro rok 2003

  • spuštění ADSL a snížení cen připojení k internetu (zavedení paušálního poplatku u vytáčeného připojení)
  • další liberalizace telekomunikačního trhu a příprava zákona o elektronických komunikacích
  • odstranění legislativních překážek pro elektronický obchod
  • nová státní informační a telekomunikační politika
  • pokračování v projektu Intranetu veřejné správy
  • zahájení provozu Portálu veřejné správy
  • zvýšení počítačové gramotnosti

Jak se ministerstvu daří jednotlivé cíle naplňovat ?

Portál veřejné správy

V říjnu tohoto roku zahájilo Ministerstvo informatiky na adrese www.portal.gov.cz zkušební provoz Portálu veřejné správy.

Podle výsledků průzkumu agentury STEM/MARK z listopadu letošního roku přibližně každý čtvrtý občan starší 15. let vznik portálu zaregistroval. Více než 80 % respondentů jej označilo za celkově pozitivní. Většina respondentů považuje za nutné nabízet stále více služeb v oblasti veřejné správy na internetu.

Ministerstvo informatiky prosazuje postupnou elektronizaci nejužívanějších agend veřejné správy. Od 1. ledna 2004 bude na Portálu veřejné správy přístupný obchodní věstník a některé z údajů a evidence katastru nemovitostí. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dokončilo Ministerstvo informatiky 1. etapu projektu registru živnostenského podnikání. Pilotní provoz centrálního on-line registru bude spuštěn v polovině příštího roku. Připraven je rovněž záměr postupného zavedení takzvaného bezvýznamového identifikátoru občana. Návrh bude vládě předložen v lednu příštího roku.

Levný a dostupný internet + ADSL

Počátkem roku 2003 byla spuštěna služba ADSL, jejíž cena postupně klesá – nejlevnější ADSL je nyní možno pořídit do tisíce korun. Paušální poplatek za vytáčený internet nabízejí již dva mobilní operátoři a jeho cena rovněž klesá.

Ministr Mlynář bude v rámci svých možností daných zákonem i v příštím roce pokračovat v úsilí o snížení cen připojení k internetu a zlepšení kvality služeb pro koncové uživatele s cílem dosáhnout dostatečně široké nabídky služeb.

Zákon o elektronických komunikacích

Ministerstvo informatiky dokončilo, do mezirezortního připomínkového řízení a zástupcům odborných asociací zaslalo návrh zákona o elektronických komunikacích. Po vypořádání připomínek bude návrh zákona v lednu příštího roku předložen vládě.

Elektronický obchod

Ministerstvo informatiky vypracovalo a vláda v květnu letošního roku schválila Bílou knihu o elektronickém obchodu s cílem vytipovat a odstranit zbývající legislativní překážky rozvoje elektronického obchodu v České republice. Na základě Bílé knihy a příslušného vládního usnesení pak Ministerstvo informatiky vládě k projednání předložilo následující návrhy zákonů :

  • novelu zákona o elektronickém podpisu (zřízení takzvaného elektronického agenta a vydávání časových razítek)
  • návrh zákona o některých službách informační společnosti (úprava odpovědnosti providera, spamu a pravidel uzavírání spotřebitelských smluv na dálku)

Všechny uvedené legislativní návrhy by měly nabýt účinnosti ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.

Státní informační a telekomunikační politika

Ministerstvo informatiky vypracovalo a odborné veřejnosti v průběhu měsíců října a listopadu představilo návrh Státní informační a telekomunikační politiky. Po zapracování připomínek odborných asociací a politických stran bude materiál zaslán do mezirezortního připomínkového řízení, na začátku příštího roku pak bude předložen vládě k projednání. Text Státní informační a telekomunikační politiky, jakož i připomínky jednotlivých odborných asociací a politických stran, k dispozici na www.micr.cz

Národní program počítačové gramotnosti

Společný projekt Ministerstva informatiky a společnosti Centrum Internetu byl zahájen v únoru letošního roku. K dnešnímu dni nabízí Národní program počítačové gramotnosti sedm typů cenově dostupných dvouhodinových kurzů ve 240 školících centrech a 145 městech a obcích České republiky. Za 10 měsíců bylo proškoleno na 30 000 zájemců. Vzhledem k úspěchu programu jej hodlá Ministerstvo informatiky podporovat i v příštím roce.

Intranet veřejné správy

Ministerstvu informatiky se prozatím nepodařilo splnit cíl urychlení integrace resortních informačních systémů do jednotné komunikační infrastruktury (Intranetu veřejné správy). Důvodem jsou nedostatky v projektové dokumentaci. Ministerstvo informatiky proto připravuje změny v projektu výstavby jednotné komunikační infrastruktury: v příštím roce bude spuštěn ověřovací projekt integrace Ministerstva zemědělství a Ministerstva spravedlnosti, na úrovni samosprávy pak v Moravskoslezském kraji.

MI ČR

Článek ze dne 23. prosince 2003 - úterý

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...