logo itpoint.cz

Silná čtyřka realizovala unikátní výzkum pro představitele vlád z celého světa

Začátkem února proběhla v Praze prestižní konference Government Leaders Forum (GLF), které se zúčastnili zástupci evropských vlád a šéfové firem z oblasti informačních technologií včetně Billa Gatese. Čtyři přední společnosti - Microsoft, KVADOS, GfK a Hewlett Packard – využily této příležitosti k představení technologicky unikátního mobilního řešení k realizaci společného bleskového výzkumu mezi účastníky konference.

Začátkem února proběhla v Praze prestižní konference Government Leaders Forum (GLF), které se zúčastnili zástupci evropských vlád a šéfové firem z oblasti informačních technologií včetně Billa Gatese. Čtyři přední společnosti - Microsoft, KVADOS, GfK a Hewlett Packard – využily této příležitosti k představení technologicky unikátního mobilního řešení k realizaci společného bleskového výzkumu mezi účastníky konference.

Potvrdilo se, že partneři projektu jsou společnosti, které nejen sledují progresivní trendy trhu, ale sami je aktivně určují. Díky tomu dosahují v mnoha ohledech špičky ve svém oboru.

GfK poskytla své know-how výzkumu trhu, česká společnost KVADOS zabezpečila komplexní řešení pro realizaci bleskových výzkumů myAVIS Market Research. Odpovědi respondentů byly zaznamenávány do mobilních zařízení iPAQ společnosti Hewlett Packard, s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 2003 pro Pocket PC Phone Edition.

Realizátoři bleskového průzkumu z výzkumné společnosti GfK přinášejí své postřehy z průběhu tohoto nevšedního projektu. Na otázky odpovídá Ladislav Klika (LK) - Business Development Director GfK, Šárka Vidlařová (ŠV) - Field Specialist GfK a Jiří Krámek (JK) - Data Services Director GfK.

Čím byl výzkum během akce GLF výjimečný ?

LK: Samotná akce byla unikátní svým rozsahem, cílovou skupinou a specifickými požadavky na zabezpečení přenosu dat. GLF je od zasedání NATO největším setkáním zástupců vlád na mezinárodní úrovni v České republice. Za společným cílem se v pražském hotelu Hilton sešlo více než 300 představitelů vlád a významných společností z oblasti IT. Jména jako Jan Mühlfeit, Pavel Bém, Vladimír Mlynář, Martin Jahn a Bill Gates patřila na GLF ke standardu.

Byla příprava na tento výzkum něčím specifická ?

ŠV: GfK klade při všech svých výzkumech velký důraz na kvalitu svých tazatelů. Vzhledem k cílové skupině vyžadovala tato akce ještě vyšší než vysoké nároky na jejich schopnosti. V první řadě bylo nezbytné, aby byli výborně jazykově vybaveni. Oficiální protokol GLF uváděl 7 jednacích jazyků – angličtinu, španělštinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, ruštinu a samozřejmě češtinu. Tým 25 tazatelů prošel jazykovými a vizuálními testy. Byl kladen důraz na jejich profesionální přístup a reprezentativní vystupování. Tazatelé, včetně všech dalších realizátorů průzkumu, kteří se v Hotelu Hilton pohybovali, se museli také podrobit bezpečnostní pověrce.

Jak probíhala dále příprava tazatelů ?

JK: Celý tým prošel náročným, vícestupňovým školením. Bylo třeba plně vstřebat význam jednotlivých otázek dotazníku, včetně kontextu, dokonale se seznámit s použitou technikou – tedy s přístroji iPAQ společnosti HP - a především si osvojit techniku přenosu dat. Dotazování během konference bylo logisticky nesmírně náročné. Díky dokonalé integraci procesů však byli tazatelé schopni v časovém limitu 10 minut (!), které byly navíc vyhrazeny na občerstvení mezi přednáškami, zaznamenat názory téměř poloviny všech účastníků v každém ze 3 dnů konference.

Jak se Vašemu týmu tazatelů pracovalo během takto prestižní akce ?

ŠV: Pro akci jsme pečlivě vybírali z našich nejschopnějších tazatelů. Každý z týmu hovořil minimálně dvěma světovými jazyky používanými na konferenci. Tazatelé byli oblečeni v elegantních uniformách, byli označeni cedulkou se jménem a jazykem, ve kterém jsou připraveni s respondenty hovořit. Tým byl skvěle sehraný. Exkluzivita akce vyvolávala v tazatelích vysokou vnitřní motivaci, ale i týmového ducha. V rámci týmu spolu aktivně komunikovali tak, aby jako tým získali názor maximálního počtu účastníků konference.

Jak se k průzkumu stavěli samotní účastníci konference ?

JK: Dotazování probíhalo každý den, tedy celkem třikrát během celé akce a bylo na něj vyhrazeno vždy pouze několik málo minut. První den účastníci ještě nebyli srozuměni s tím, že bude průzkum probíhat. Nicméně byli i tak velmi vstřícní. Každý den byla pokládána nová série otázek. Ten, kdo již na dotazník odpověděl, musel být viditelně označen, abychom předešli vícenásobnému oslovování. Na jeho jmenovku mu tazatel připevnil barevnou nálepku, a tím bylo zřejmé, kdo již svůj názor vyjádřil. Na konci třetího dne se v některých účastnících dokonce ozval soutěžní duch a snažili se získat tři různobarevné nálepky.

Jak rychle se účastníci dozvěděli o výsledcích výzkumu ?

JK: To je právě největší přínos celého řešení. Ještě během dotazování byly výsledky online přenášeny na obrazovky ve foyer konferenčních prostor. Účastníci ale nejvíce ocenili fakt, že jejich názory byly známy ještě před zahájením jednotlivých jednání. Řečníci tak mohli interaktivně reagovat na názory auditoria, což značně zefektivnilo a zkvalitnilo jednání. Použitelnost výsledků byla hlavním motivátorem pro účast ve výzkumu – tedy sdělení svého názoru řečníkům. Díky tomu zaznamenala akce nad očekávání vysoký úspěch.

Jak se tazatelům pracovalo s mobilním zařízení iPAQ ?

ŠV: Tazatelé si rychle osvojili práci s iPAQ během instruktáže kvalifikovaných zástupců firmy KVADOS. Samotná technologie byla natolik zajímavá, že někteří respondenti vyjádřili přání si ji sami vyzkoušet. Každé zařízení v sobě mělo nainstalováno dotazník v 7 jazycích. Respondenti si vybrali požadovanou jazykovou mutaci a měli možnost sami zaznačit své odpovědi do mobilního zařízení. Objemem a zabezpečením dat se jednalo o technologicky nejvyspělejší šetření během konferencí společnosti Microsoft.

Je to první případ spolupráce se společností KVADOS ?

LK: Se společností KVADOS jsme úspěšně realizovali již téměř desítku významných projektů. Kromě GLF bych zmínil například bleskový průzkum během konference Marketing Management 2004, na veletrhu INVEX či CeBIT v Hannoveru. Koncept mobilních bleskových průzkumů se osvědčil na českém trhu, proto se snažíme o jeho export do zahraničí. Běžně toto řešení aplikujeme na slovenském trhu, realizovali jsme průzkum v Německu a plánujeme oslovit naše partnery i v dalších zemích.

Česká společnost KVADOS je prioritním partnerem GfK pro realizaci bleskových výzkumů. Je to společnost, která tvoří trendy a udává krok inovacím v oblasti mobilních řešení. Je kvalitní a spolehlivý partner, se kterým i do budoucna plánujeme aktivní spolupráci nejen na území České republiky.

Vidíte možnost pro širší využití technologie myAVIS pro výzkumné účely ?

LK: Skupina GfK používá pro sběr dat tradičních i moderních technologií. Produkt myAVIS Dynamic Forms je inovativním řešením, které značně zrychluje práci tazatelů v terénu. V mnohém zefektivňuje procesy během přípravné fáze výzkumu, zabezpečuje okamžitý přenos dat na server, čímž je umožněna aplikace analytických nástrojů v reálném čase. GfK využívá předností mobilního řešení myAVIS Market Research i při jiných než konferenčních výzkumech. Jeho přednosti vynikají například při výzkumech na letištích, sportovních či kulturních akcích, jejichž zábavnou část lze podle přání účastníků úspěšně modifikovat. Tazatelé v přeplněných prostorách mají jen malá praktická mobilní zařízení, která obsahují veškeré informace pro potřebu jejich činnosti v terénu.

Skupina GfK v ČR – GfK Praha, INCOMA Research a INCOMA Consult – je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu.

Skupina GfK v ČR

Článek ze dne 15. března 2005 - úterý