logo itpoint.cz

Alcatel-Lucent sjednotil komunikaci Hasičského záchranného sboru ČR

Společnost Alcatel-Lucent dnes oznámila, že Hasičskému záchrannému sboru České republiky dodala IP komunikační řešení postavené na platformě Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Řešení zahrnuje instalaci 8500 telefonních linek a zajišťuje spojení mezi dvanácti krajskými hasičskými záchrannými sbory a generálním ředitelství v Praze.

Alcatel-Lucentem dodané komunikační řešení je plně kompatibilní s integrovaným záchranným systémem a jeho tísňovými linkami. Každý přijatý hovor je ihned zaznamenán a informace z něj předávány dále, takže není nutno při každém přepojení opakovat obsah hovoru. Systém nabízí možnost budoucího propojení s komunikačním systém zdravotnické záchranné služby a hladké spojení s komunikačním systémem bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

"Nový systém zjednoduší a zkvalitní komunikaci uvnitř sboru," uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán. "Zvláště oceňujeme kompatibilitu s ostatními bezpečnostními složkami a tedy možnost zrychlení a zefektivnění zásahů všech složek integrovaného záchranného systému."

Díky použití IP technologie umožňuje systém Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise automatický přenos telefonních hovorů na kterékoliv z 235 stanic Hasičského záchranného sboru ČR. Systém tak přináší podstatnou úsporu nákladů za poplatky telefonnímu operátorovi, navíc zajišťuje zastupitelnost regionů v případě výpadku způsobeného jakoukoliv příčinou a neomezenou mobilitu všech uživatelů sítě. V případě výpadku některého regionu je možné okamžitě přesměrovat hovory z postiženého místa do regionu jiného a virtuálně tak přesunout telefonní linky, aniž by toto bylo třeba oznamovat potenciálním volajícím.

"Dodali jsme hasičům nejmodernější komunikační systém a jsme velice rádi, že naše technologie mohou sloužit i v tak citlivé oblasti, jako je bezpečnost obyvatelstva," komentoval dodávku systému Jiří Nykodým, generální ředitel Alcatel-Lucent v České republice.

O společnosti Alcatel-Lucent
Společnost Alcatel-Lucent dodává poskytovatelům služeb, firemní klientele a státní správě na celém světě řešení, která umožňují koncovým uživatelům využívat hlasové, datové a obrazové komunikace. Jako lídr v oblasti pevných, mobilních a konvergentních širokopásmových sítí nabízí Alcatel-Lucent komplexní komunikační služby lidem ať jsou doma, v práci nebo na cestách. Se 79 tisíci zaměstnanci a pobočkami ve 130 zemích světa je Alcatel-Lucent místním partnerem s celosvětovým dosahem. Společnost má nejzkušenější globální servisní tým v oboru a disponuje jednou z největších výzkumných, technologických a inovačních kapacit. Alcatel-Lucent dosáhl v roce 2005 předběžných kombinovaných výnosů 18,6 miliardy eur, operuje z Francie a jeho vedení sídlí v Paříži.

O HZS ČR
Hasičský záchranný sbor ČR patří mezi základní složky Integrovaného záchranného systému. Jeho hlavním posláním je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. V roce 2005 zachránily jednotky požární ochrany 5 248 osob, dalších 7 076 před hrozícím nebezpečím evakuovaly a před zničením požárem se hasičům podařilo uchránit majetkové hodnoty ve výši 7,1 mld. Kč. V dnešní době spadá do působnosti HZS ČR kromě požární ochrany a integrovaného záchranného systému také krizové řízení, civilní nouzové plánování nebo ochrana obyvatelstva.

Více o HZS ČR na http://ww.mvcr.cz/hasici.

Článek ze dne 22. prosince 2006 - pátek