logo itpoint.cz

Televize po internetu je stále kvalitnjší

Televize přenášená prostřednictvím internetu se stává vážným konkurentem vysílání přes kabelové sít a satelity. V dohledné dob to bude platit také v ČR. Významný pokrok v technologii, na které je toto vysílání založeno, tento msíc v Evrop představila americká firma Zhone Technologies. V České republice je jejím distributorem společnost Gesto Communications.

Na veletrhu IBC v Amsterodamu Zhone představila technologii, která umožuje přenos televizního signálu v kvalit High Definition prostřednictvím vysokorychlostního DSL pomocí kodeku MPEG-4. Zhone se tak stalo první firmou, která takový přenos za použití komprese MPEG-4 předvedla na veřejnosti. Současné digitální televizní vysílání přitom probíhá pomocí kodeku MPEG-2.

Zhone své technické řešení postavilo na zařízení MALC. Tato zkratka představuje Multi-Access Line Concentrator, tedy koncentrátor vícečetného přístupu k telefonní lince. Zařízení umožuje využít telefonní linku současn k přenosu videa, zvuku i dat, tedy i k provozu televizního vysílání, které se přitom vyznačuje mimořádn vysokou kvalitou obrazu. Zhone při přenosech na veletrhu IBC v Amsterodamu použilo MPEG-4 Advanced Video Codec (AVC) a xDSL.

Pomocí koncentrátoru MALC mohou provozovatelé sítí nabízet zákazníkům různé balíčky. Ať už klasické triple play služby (vysokorychlostní internet, telefonní služby, včetn internetové telefonie, a video), nebo třeba různé kombinace práv s televizním vysíláním. Zhone přenosy HD televizního vysílání po síti v Amsterodamu předvedl na různých variantách připojení – použil ADSL2+, VDSL2 a také ethernet. To vše z jediné platformy MALC. Zhone pro takto technologicky vysplé přenosy vyrábí i potřebné komponenty, například ADSL2+ a VDSL2 routery.

V České republice je televizní vysílání prostřednictvím vysokorychlostního internetu v počátcích. Službu zvanou IPTV zatím nabízí pt firem, do konce roku by k nim mla přibýt ješt nejmén jedna. Zčásti jde teprve o zkušební provoz. V řad zemí svta však již IPTV je plnohodnotným konkurentem tradičních způsobů televizního vysílání. Nkteří operátoři mají i přes milión zákazníků (například společnost Free ve Francii).

Společnost Zhone Technologies se specializuje na telekomunikační infrastrukturu pro místní přístupové sít. Její technologie a výrobky umožují přenášet hlas, video a data v různých prostředích.

Článek ze dne 25. října 2006 - středa