logo itpoint.cz

Volejte přes Internet a získejte iPod nano

Uživatelé služby FAYN – první české služby pro volání přes Internet – teď mohou získat stylový iPod nano s gravírováním podle vlastního přání ...

 iPod nano

FAYN vyhlásil akci, ve které odm ě ní aktivní zákazníky. Jedinou podmínkou je dobít kredit pro p ř edplacenou službu volání p ř es internet č ástkou alespo ň 1000 K č . Dva vylosovaní uživatelé, kte ř í splní tuto podmínku, získají v lednu stylový hudební p ř ehráva č iPod nano v zelené barv ě s kapacitou 4 GB a praktické pouzdro Crumpler.

Zajímavostí je, že FAYN opat ř í iPod nano gravírováním podle p ř ání výherce. Vylosovaní zákazníci tak získají mimo ř ádn ě atraktivní a p ř edevším osobní dárek.

Dalších 50 vylosovaných zákazník ů , kte ř í v p r ů b ě hu prosince dobijí s ů j kredit č ástkou alespo ň 1000 K č obdrží jako bonus kredit 100 K č na volání zdarma.

Akce p ř itom platí jak pro stávající uživatele služby FAYN, tak pro všechny, kte ř í si tuto službu aktivují teprve v pr ů b ě hu prosince a provedou první dobití kreditu.

Článek ze dne 8. prosince 2006 - pátek