logo itpoint.cz

Výzkum elektronické komunikace s veřejnou správou

V září 2006 proběhl výzkum využívání informačních zdrojů veřejné správy. V rámci výzkumu bylo osloveno 814 respondentů internetového panelu společnosti STEM/MARK. Účelem bylo zmapovat situaci ve využívání elektronicky dostupných informačních zdrojů poskytovaných subjekty veřejné správy.

Výzkum probíhal za podpory Akademie věd ČR - Rady programu Informační společnost v rámci projektu "Výzkum procesů získávání, přenosu, uchovávání a využívání elektronických zdrojů, jednotný systém elektronické dokumentace veřejné správy" (ID projektu je 1ET209920409).

Kdo je a kdo není připravený na elektronickou komunikaci ?

Z výzkumu vyplynulo, že téměř všichni oslovení respondenti (93 procent) jsou připraveni komunikovat s úřady elektronicky, ale jen necelá polovina z nich je spokojena s úrovní komunikace. Většina respondentů není spokojena s dostupností informací na stránkách obecních úřadů, přičemž nejvíce palčivý je tento problém u nejmenších obcí do 999 obyvatel.

Co vlastně uživatelé požadují ?

Stejně se uživatelé staví i k problému aktuálnosti a formátu informací. S aktuálností bylo nespokojeno 79 procent respondentů, s formátem jednotlivých informací bylo nespokojeno 75 procent respondentů. Mezi nejčastěji vyhledávané informace patří kontaktní údaje a úřední hodiny, dále pak zákony a vyhlášky.

K čemu je elektronický podpis ?

Předmětem výzkumu byl i vztah uživatelů k elektronickému podpisu, kde pouze jediné procento respondentů o elektronickém podpisu nikdy neslyšelo, ale na druhou stranu jej aktivně používá pouze 5 procent respondentů. Všichni ostatní tedy o elektronickém podpisu slyšeli, ale buď jej nepotřebují, nebo jim v jeho pořízení patrně něco brání.

Které stránky veřejné správy jsou nenavštěvovanější ?

V rámci výzkumu bylo také zjišťováno, které stránky respondenti navštěvují. Nejnavštěvovanější jsou podle odpovědí respondentů stránky obecních úřadů (88 procent respondentů tyto stránky navštěvuje), dále pak stránky Ministerstva vnitra ČR (80 procent), Ministerstva financí (72 procent), Českého statistického úřadu (64 procent), Portál veřejné správy (64 procent), portál Statnisprava.cz (48 procent), ePusa – portál územní samosprávy (35 procent).

Další informace o výzkumu naleznete ZDE.

Článek ze dne 2. listopadu 2006 - čtvrtek