logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Digitální škola je atraktivní pro žáky i učitele

Atos IT Solutions chce přinést do Česka své zkušenosti a odborné kompetence při návrhu řešení a realizací velkých multimediálních vzdělávacích projektů, které mění prostředí klasických škol na školy digitální.

Školy, které disponují moderním multimediálním vzdělávacím obsahem reprezentují nový přístup ke vzdělávání pro žáky i učitele. Stávají se tak atraktivnějšími i pro žáky, kteří si ještě "svou školu" vybírají a jsou ve stádiu rozhodování o své budoucnosti.

Nový přístup umožní učitelům lépe se připravit na hodinu a žákům snadněji pochopit učivo. Multimediální zpracování umožní studentům nový pohled na podstatu jevů. Nepřetržitá dostupnost vzdělávacího portálu umožňuje přístup k jeho obsahu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím klasických počítačů, tabletů a inteligentních telefonů připojených k internetu.

V prostředí slovenského školství je značka Atos IT Solutions and Services spojena s realizací klíčových projektů reprezentujících inovativní přístup a strategickou změnu, podpořenou informačními technologiemi.

Planeta vědomostí

Prvním velkým projektem, který Atos realizoval byl projekt Planeta vědomostí, orientovaný na nový způsob výuky všeobecně vzdělávacích předmětů jako matematika, fyzika, chemie, biologie a přírodověda. Předmětem dodávky byla platforma LMS (Learning Management System) a digitální vzdělávací objekty jako videa, animace, simulace, prezentace, 3D modely, obrázky, fotografie a cvičení, rozdělených podle předmětů a vědomostních úrovní na tematické celky definovaných Státním vzdělávacím programem.

Portál Planeta vědomostí je k dispozici na prohlížení široké veřejnosti bez omezení. Interaktivní přístup k portálu umožňující tvorbu vlastních prezentací nebo tvorbu elektronických úloh pro žáky je umožněn pouze přihlášeným uživatelům.

Portál RSOV

Dalším velkým projektem, který realizoval Atos v prostředí slovenského školství, je portál RSOV (Rozvoj středního odborného vzdělávání) zaměřený na dodávku moderního digitálního vzdělávacího obsahu pro střední odborné školy reprezentovaného platformou LMS a digitálními vzdělávacími objekty pokrývajícími perspektivní obory jako elektrotechnika, strojírenství, dřevařství, chemie, potravinářství, zemědělství a stavebnictví.

V rámci tohoto projektu dodal Atos 3350 tiskových stran učebních textů, pracovních sešitů a metodických materiálů, 17000 digitálních vzdělávacích objektů, 30150 minut audio a video prvků a 200 aktivních prvků, které budou v prostředí 321 středních odborných škol k dispozici více než 35000 žákům.

Na přípravě digitálního vzdělávacího obsahu se podílelo 250 velkých zaměstnavatelů sdružených do zaměstnavatelských svazů a profesních sdružení ve spolupráci s 1200 učiteli. Hlavním cílem projektu je přenést požadavky zaměstnavatelů do prostředí středních odborných škol a umožnit efektivní přípravu studentů na budoucí povolání. Portál RSOV je v ostrém provozu od 2.2. 2014.

Strmá křivka nárůstu počtu aktivních uživatelů portálu svědčí o tom, že inovativní metody ve vzdělávání splňující požadavky moderního evropského vzdělávacího standardu si v prostředí Slovenské středních odborných škol rychle našly své místo.

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne 8. dubna 2015 - středa

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.