logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Podniky a organizace, které uvažují o investicích do kvantových výpočetních systémů, se musí zorientovat v nabídce značného množství různých procesorových technologií a přístupů k programování. Potřebují tedy spolehlivý nástroj, který jim pomůže zvolit optimální cestu. Q-skóre je nezávislé na typu hardwaru a nabízí objektivní, jednoduché a spravedlivé měřítko, na něž se lze spolehnout.

Od roku 2016, kdy jsme spustili Atos Quantum, první evropský program průmyslového využití kvantových počítačů, se náš cíl nemění - podporovat rozvoj průmyslových a výzkumných aplikací a dláždit cestu ke kvantové převaze.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Atos OneCloud je jediné řešení na trhu, které kombinuje oborové poradenství s odbornými znalostmi transformace aplikací do komplexní sady služeb. Pomáhá dále urychlit digitální transformaci klientů do bezpečných a dekarbonizovaných cloudových prostředí.

Abychom dosáhli lepších obchodních výsledků, může se každý z našich stávajících i nových zákazníků podílet na návrhu svého vlastního personalizovaného 90denního Atos OneCloud plánu.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Vybudování evropské datové ekonomiky vyžaduje flexibilní a bezpečné cloudové funkce. Díky usnadnění přenositelnosti infrastruktury, aplikací a dat GAIA-X umožní evropským podnikům a veřejné správě spolehlivě a bezpečně sdílet decentralizovaná data.

Posílí to konkurenceschopnost Evropy.

Stéphane Janichewski

Vedoucí oddělení obrany a letectví společnosti Atos

Stéphane Janichewski - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Jsme nadšeni, že můžeme sdílet naše zkušenosti s Komunikační a informační agenturou NATO. Toto partnerství umožní oběma organizacím posílit své schopnosti při výměně informací o bezpečnosti a hrozbách.

NATO bude těžit z odborných znalostí globálního lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti, který se rovněž specializuje na obranné a veřejné trhy.

Tomáš Hlavsa

Bezpečnostní ředitel společnosti Atos IT Solutions and Services

Tomáš Hlavsa - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Atos, jako systémový integrátor zákazníkům nabízí možnost uvést se do souladu - ať už z pohledu procesů nebo technologií. Probíhá to reálně tak, že nejdříve analyzujeme v jakém stavu organizace je a jak dobře chrání osobní údaje. V dalším kroku pak mapujeme procesy, jak dobře je organizace přizpůsobena stávající legislativě a legislativě GDPR.

V posledním kroku navrhujeme a pak ideálně i zavádíme jednotlivá nápravná opatření - ať už jsou to konkrétní technologie, úpravy procesů či revize smluv. Snažíme se to uchopit jak z pohledu procesně organizační části, tak z pohledu implementace konkrétních technologií.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Jen je umět správně využít a umět je řídit. Další výzvou je chystaný rozvoj elekrtomobility, na který se připravují již všichni výrobci automobilů a který je podpořen změnami emisích limitů, které vstoupí v platnost v roce 2020.

Současně s těmito výzvami budou dále pokračovat změny velké energetiky. Odklon od konvenčních zdrojů a rozvoj decentralizované výroby. Věřím, že tentokrát dojde k propojení konceptů Smart Cities a Smart Grids - ku prospěchu všech.

Christophe Moret

Viceprezident pro kybernetickou bezpečnost společnosti Atos

Christophe Moret - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Tento nový certifikát udělený modulu TrustWay Proteccio potvrzuje pozici společnosti Atos jako významného evropského hráče v oblasti navrhování kybernetických řešení na velmi vysoké úrovni. Tato řešení dokáží splnit požadavky náročných mezinárodních zákazníků.

Neustále se snažíme vyvíjet systémy se zvýšenou bezpečností, které jsou uznávané a ověřené příslušnými certifikačními orgány na národní i mezinárodní úrovni, abychom tak mohli podpořit spojenecké síly a zajistit úspěšný výkon jejich operací.

Emil Fitoš

Country Manager a CEO společnosti Atos IT Solutions and Services

Emil Fitoš - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

První vlaštovky v oblasti Jednotného digitálního trhu se již začínají projevovat - podnikatelé a majitelé firem si uvědomují, že JDT bude představovat obrovskou příležitost pro jejich podniky a hledají strategická řešení. Největší zájem je o cloudová řešení – poskytování IS ve formě služby – a mobilní řešení pro firmy. V těsném závěsu pak následují řešení pro bezpapírovou kancelář, což je v současnosti velmi diskutované téma.

Top manažeři také velmi intenzivně řeší otázky energetické efektivity nasazení digitálních technologií a digitálního řízení energetického hospodaření firem. Zavedení JDT bude pro firmy znamenat nutnost zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Uvádí se, že produktivita pracovníků ve výrobě v USA je o 30% vyšší než v Evropě. Je to dané technologickým náskokem Spojených států, především v oblasti IT.

Je ovšem třeba zdůraznit, že přípravu na digitalizaci firmy rozhodně nelze chápat jako věc, kterou vyřeší IT oddělení - tak to nefunguje. Evropa se při svém sjednocování vždy řídila ekonomickými iniciativami. Začalo to v 50. letech uhlím a ocelí, následovalo EHS a je velmi dobře, že ekonomická agenda zůstává na stole Evropské komise i dnes.

Thierry Breton

Generální ředitel společnosti Atos

Thierry Breton - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Jsem nesmírně hrdý na tvrdou práci a nasazení, se kterým tým Atosu přistoupil k dodání úspěšné technologie pro Rio 2016 - fantastická ukázka olympijské dokonalosti.

Pro každé Olympijské hry přinášíme inovace od cloudu po kybernetickou bezpečnost, stejně tak i řešení pro stále rostoucí objem dat, aby si fanoušci po celém světě hry ještě více užili.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Olympijské hry jsou největší sportovní akcí na světě. Proto také potřebují velmi bezpečnou, odolnou a spolehlivou IT infrastrukturu, která je stoprocentně připravená v přesně daném termínu. Zimní a letní olympiády se střídají v dvouletých intervalech, pokaždé na jiném místě, vyžadují obrovské IT zázemí a vytvářejí obrovské množství dat.

Aktivita kulminuje během krátkého období a potom na čas prudce klesá. Cloud je pro takový typ akce perfektním řešením, které dává ekonomický i technologický smysl.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Jsme rádi, že jsme v lidech okolo ICE Gateway našli zapálené odborníky, kteří se dokázali na problematiku inteligentních systémů veřejného osvětlení podívat jinak než ostatní.

Výsledky jejich práce se staly přirozenou součástí našeho konceptu Smart City a jsou jednou z rozdílových věcí tohoto konceptu, díky které získává Atos konkurenční výhodu.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Myslím, že v současnosti nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky revolučních změn v energetice. Tyto změny se týkají bez výjimky všech účastníků trhu a tudíž mění zažitá paradigmata energetického trhu.

Ve výrobě je již nezvratitelný rozvoj obnovitelných zdrojů, který přinesl decentralizaci výroby a tím i její demokratizaci.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Když se na těchto pět pilířů podíváme blíže, zjistíme, že jeden z nich akcentuje vznik vnitřního trhu s energiemi. Rád bych věřil, že národní vlády dokáží překročit svůj stín a postupně přenesou energetickou agendu na evropskou úroveň. Vždyť množství benefitů z toho plynoucích může výrazně převýšit emoční blok ze ztráty části národní suverenity.

V současnosti připravujeme projekty jako například Inovativní Region (Pardubický kraj) nebo Smart City na Slovensku. Naší ambicí je získat kofinancování z evropských fondů Horizon 2020 nebo z národních strukturálních fondů. Snažíme se, aby tyto projekty zapadaly do koncepcí Smart Grid, případně je pomáhali definovat.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Je zbytečné, aby na energetických dispečincích dispečeři sledovali aktuální stav milionů odběrných míst a tisíců menších výrobních zdrojů. To za ně musí udělat právě moderní technologie a dispečery informovat jen o nestandardních jevech, které vyžadují lidský zásah.

Odborné studie a zkušenosti ze zahraničních projektů ukazují, že efektivnějším řízením spotřeby, využitím nových možností pro optimalizaci provozování budov a díky informacím, které tyto inteligentní systémy poskytují, lze dosáhnout až 30% úspory nákladů.

Jiří Stich

Head of Telco, Media + Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services

Jiří Stich - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. Obě země jsou evropskými lídry v oblasti energetiky a proto je jasné, že nově vzniklá firma získala silné portfolio produktů a řešení pro utilitní zákazníky.

Emil Fitoš

Country Manager a CEO společnosti Atos IT Solutions and Services

Emil Fitoš - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

V této chvíli je v projektu Planeta vědomostí zaregistrováno již 15261 učitelů, kteří systém aktivně využívají a další velké množství učitelů, kteří k tomuto řešení přistupují anonymně pouze v režimu pro čtení.

Zajišťování ICT služeb pro Olympijské a Paraolympijské hry je o celé škále řešení, nejen servery, datová centra, ale i například příprava 200000 osobních dokladů pro účastníky OH, konfigurace, testování a zprovoznění více než 10000 zařízení, která byla použita na 30 různých místech v Soči.

Je to také o zajištění bezpečnosti účastníků, například každá vstupenka na soutěže v Soči byla zároveň vízem do Ruska a musela splňovat všechny bezpečnostní standardy.

Pro zajímavost bych uvedl, že např. v průběhu OH v Londýně došlo k 255 milionům bezpečnostních ataků, z čehož bylo 100 skutečných problémů a žádný negativní dopad na Olympijské hry.