logo Caleum a. s.

Analýza kybernetické bezpečnosti úřadů a firem

Je vaše organizace připravena na zákon o kybernetické bezpečnosti a je zabezpečena proti útokům a únikům citlivých informací? Se službou Kybernetická analýza to zjistíte velmi snadno. Naši odborníci vás v několika krocích provedou analýzou a doporučí konkrétní procesní i technologická opatření.

Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti. Závislost společnosti a jejího fungování na informačních technologiích rapidně narůstá, a to ve všech oblastech našeho života.

Se vzrůstající závislostí společnosti na informačních technologiích pak ale na straně druhé vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií nebo útoky na tyto technologie, které mají rozsáhlé dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně mohou vést ke značným škodám.

Protože problematika kybernetické bezpečnosti je s ohledem na okruh dotčených odborností značně rozsáhlá, připravili jsme pro vás službu, která vám usnadní orientaci v tom, jakým způsobem se tato věc dotýká právě vaší organizace a nakolik je vaše organizace připravena vypořádat se s povinnostmi, které jí touto normou budou uloženy.

Službu Kybernetická analýza jsme připravili ve spolupráci s předními odborníky na oblast kybernetické bezpečnosti, se kterými rovněž spolupracuje na přípravě a prosazování konceptu Aktivní bezpečnosti sítě.

Analýza probíhá formou osobních konzultací zpravidla v prostředí klienta a paralelně formou připravených dotazníků. Průběh a zpracování analýzy podléhá naší metodologii s ohledem na požadavky plnění zákona o kybernetické bezpečnosti, proto jsou veškeré kroky předem naplánovány harmonogramu.

Výstupem analýzy kybernetické bezpečnosti bude souhrnný dokument, popisující předpoklady i slabiny vaší organizace, a to jak z hlediska připravenosti na plnění zákonných povinností, tak z pohledu technologického. Dále je součástí assesmentu návrh opatření a řešení.

Článek Caleum a. s. ze dne 15. září 2017 - pátek

Další články od Caleum a. s.

Analýza kybernetické bezpečnosti úřadů a firem

Acronis Backup 12.5