logo CCA Group a.s.

IS IRAP komunikuje s informačním systémem státní pokladny RISRE

Komunikace mezi IS IRAP od CCA Group a modulem RISRE je realizována pomocí webových služeb s podporou on-line propojení. Zabezpečení komunikace je pomocí systémových certifikátů, předávaná data podepsána osobními certifikáty.

Počátkem roku 2013 byl na základě projektu Ministerstva financí spuštěn provoz systému pro evidenci všech rozpočtových opatření tzv. modul RISRE. V rámci realizace rozpočtu bylo nutné posuzovat a realizovat požadavky na úpravy schváleného rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu. A právě tyto rozpočtová opatření mají zajistit efektivní řízení státních financí a dosažení transparentnosti ve výdajích státních prostředků, připravovat a realizovat státní rozpočet.

CCA Group jako dodavatel ekonomického informačního systému IRES pro všechny organizační složky Ministerstva spravedlnosti a ekonomického informačního systému IRAP pro Správu státních hmotných rezerv provedl ve 2. polovině roku 2012 úpravu uvedených systémů k zabezpečení bezproblémové komunikace s informačním systémem státní pokladny, IISSP.

Společnost CCA Group a.s. se úspěšně podílela v průběhu celého roku 2012 s ekonomickým informačním systémem IRAP na kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj pilotního provozu IISSP/RISRE. Podílelo se nejen na vývoji Státní pokladny pro oblast rozpočtu a platebního styky, ale významně také přispělo k otestování celého portálu RISRE v pilotním produktivním provozu.

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) modul Rozpočtový informační systém (RIS) je - účinný, transparentní a efektivní nástroj pro řízení státních financí.

Integrovaný informační systém státní pokladny umožňuje:

Další články k tématům - certifikát - eGovernment - IISSP - IRAP - IS - RISRE

Článek CCA Group a.s. ze dne 21. února 2013 - čtvrtek

Další články od CCA Group a.s.

IS IRAP komunikuje s informačním systémem státní pokladny RISRE

Spisová služba EasyDOC