logo CCA Group a.s.

Spisová služba EasyDOC

Systém spisové služby EasyDOC zajišťuje správu oběhu elektronických dokumentů ve firmách i státní správě. EasyDOC poskytuje komplexní řešení podpory životního cyklu dokumentů od přijetí a evidence až po archivaci a skartaci.

Velký důraz je kladen zejména na oběh dokumentů v rámci organizace. V rámci nastavení workflow lze definovat veškeré procesy oběhu dokumentů v podmínkách dané organizace. Prostřednictvím definovaných osob, informací o stavech dokumentů, sledováním termínů a využitím předdefinovaných procesů dochází k výraznému zrychlení a zefektivnění zpracování jednotlivých dokumentů.

Vzhledem k širokým možnostem nastavení a konfigurace, modularitě a možnostem škálování, je systém určen jak pro malé společnosti a organizace, tak i pro velké nadnárodní korporace.

Základní funkce EasyDOC:

EasyDOC umožňuje evidenci veškerých údajů o dokumentech. EasyDOC plně vyhovuje požadavkům nejnovější legislativy a to umožňuje využití i ve veřejné správě a samosprávě. Výhodou je možnost postupného a efektivního nasazování dle potřeb organizace.

Základní vlastnosti EasyDOC:

Implementace EasyDOC

EasyDOC je postaven a provozován na platformě přenositelných technologií (JAVA, XML) a je možno jej provozovat na různých hardwarových a softwarových platformách.

Spolupracuje se standardními databázemi (Oracle, MS SQL) a aplikačními servery (MS IIS, Oracle IAS, Apache Tomcat) a obsahuje API (aplikační programové rozhraní) určené pro snadné integrace s aplikacemi třetích stran. Proto je snadno nasaditelný.

Další články k tématům - API - archivace - bezpapiru - databáze - DMS - OCR - server - SQL - workflow - XML

Článek CCA Group a.s. ze dne 14. února 2013 - čtvrtek

Další články od CCA Group a.s.