logo Future Forces Forum

Future Forces Forum

Future Forces Forum představuje novou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Jde o široce podporovaný soubor harmonizovaných aktivit, které mají za cíl podpořit konkurenceschopnost a obchodní potenciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu.

Tyto aktivity probíhají kontinuálně a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií autonomních odborných akcí s různou tématikou společně se statickými a dynamickými ukázkami.

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní úřady vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

Aktuální články od Future Forces Forum