logo TAYLLORCOX s.r.o.

GDPR audit zdarma

Ukážeme vám, jak zmapovat a posoudit aktuální stav klíčových požadavků. Na konci auditu získáte přehledné informace o tom, jaké změny realizovat, kde doplnit chybějící procesy a jaká preventivní opatření nastavit.

GDPR Audit Tool je online nástroj, který vás srozumitelnou formou provede auditem organizace tak, abyste si bez externích poradců udělali přehled o vyspělosti procesů, zaměřili se na klíčové problémy a správně stanovili prioritu při jejich řešení.

Hlavní výhody Audit Tool:

GDPR Audit Tool report

GDPR Audit Tool je postavený na metodice CMM (Capability Maturity Model). Jde o doposud nejefektivnější metodiku pro posouzení souladu stávající ochrany osobních údajů v organizaci proti požadavkům GDPR.

Struktura otázek vychází z dokumentu GDPR Checklist, ale také metodiky pro GAP Analýzu. Celý audit je postavený na principu Self Assesmentu (sebehodnotící dotazník). Defacto je podobný těm, který využívají GDPR auditoři po celém světě.

Otázky, doplňující informace ke každému tématu, 4 úrovně hodnocení, včetně výstupní zprávy auditu jsou v souladu s články Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Audit Tool je zároveň doplněný o pokyny pracovní skupiny WP29 a dalších doporučení, které dává Evropský Úřad na Ochranu Osobních Údajů.

Odborným garantem GDPR Audit Tool jsou auditoři mezinárodního certifikačního orgánu TAYLLOR & COX se specializací na ochranu osobních údajů a dlouholetý vedoucí pracovník Úřadu na ochranu osobních údajů - František Nonnemann Metodika GDPR Auditu: celkem až 76 variant výstupů.

GDPR Audit Tool rozděluje klíčové požadavky do 19 okruhů. Jejich cílem je posouzení souladu s GDPR v celém životním cyklu zpracování osobních údajů.

Každá z otázek obsahuje 4 předem připravené odpovědi. Jejich účelem je co nejpřesnější sebehodnocení a objektivní identifikace plnění požadavků na zpracování osobních údajů v organizaci. Výsledná matice obsahuje celkem 76 variant.

Audit pokrývá celý životní cyklus zpracování osobních údajů a požadavků stanovených v EU Nařízení GDPR. Všechny otázky navíc obsahují doplňující vysvětlení, formou dodatečných informací.

Výsledná zpráva z auditu je v grafickém zpracování i doporučených pokynů pro implementaci GDPR Audit vám ušetří peníze za expertní služby.

Závěrečná výstupní zpráva z GDPR Auditu dle CMM

Výstupem je podrobný status report o chybějících, či nevyhovujících oblastech. Tento model hodnocení vyspělosti umožňuje posoudit, prověřit a doložit plnění standardů a legislativních požadavků ve vztahu k GDPR.

Audit report je v přehledné grafické podobě na stupnici vyspělosti 1 až 4. Každá oblast je zároveň doplněna rozpisem opatření, které je nutné realizovat do zajištění souladu. Včetně doporučeného harmonogramu a priorit.

Další články k tématům - analýza - audit - CMM - GDPR - online - reporting - úřad - zdarma

Článek TAYLLORCOX s.r.o. ze dne 5. února 2018 - pondělí

Další články od TAYLLORCOX s.r.o.

M-Files - Document Management System