logo TD-IS, s.r.o.

Plánování a řízení výroby pro VIPAX zajišťuje řešení EasyTechnology

Náročným výběrovým kritériím VIPAXu vyhověl systém EasyTechnology (ET) od TD-IS. Pro výrobu bylo důležité propojení ET a CAD/CAM sytému Radan pro odpis materiálu a evidenci výroby, se SolidWorks (SW) pro import kusovníků i kompatibilita s účetním IS Pohoda.

VIPAX,a.s. vyrábí nepřeberné množství variant protipožárních dveří a uzávěrů. Proto nejdůležitější roli ET ve výrobě má její Configuration Management, který umožňuje generování kusovníků na základě konfiguračních modelů, konfiguraci výrobků pomocí přeplněného kusovníku. Konfigurace výrobku se děje už na úrovni nabídky.

EasyTechnology podporuje automatické kalkulace pomocí numerických a logických vzorců, které jsou vzájemně provázané. Sestava výrobku obsahuje všechny podsestavy a díly, které do výrobku mohou vstoupit. Pomocí zkratek (každý díl má unikátní zkratku) je možné sestavit výrobek v požadované konfiguraci. Je zde vytvořena kostra výrobku, ke které je možné připojovat další sestavy, které do výrobku vstupují.

Integrace CAD/CAM

EasyTechnology generuje kusovníky, které jsou následně importovány do SW. Na jejich základě se automaticky doplní razítko a popisky dílů do výkresové dokumentace. Modely ze SW se přímo importují do Radanu (odpadá tvoření rozvinů). Radan si vytvoří rozvin z modelu, na který se aplikuje technologie nástrojů pro vysekávací lis, sám.

Radan provede generování NC kódu a nářezového plánu a ET zajistí import nářezového plánu, přiřazení k jednotlivým dílům zakázky, automatický odpis materiálu, tisk čárového kódu pro odpis nářezového plánu. ET eviduje provedené a neprovedené NC programy včetně spotřeby materiálů, výtěžnosti plechu, strojního času, automaticky odepisuje materiál ze skladu, naskladňuje polotovary či hotové výrobky.

Další vybrané funkce ET

EasyTechnology umožňuje generování a evidenci sériových čísel výrobků, atypických dokumentů (montážní listy, soupisy provedených prací) v návaznosti na zakázku a certifikátů, jejichž položky se mění na základě konfigurace výrobku. Dokumenty jsou bezpečně ukládány do integrovaného DMS/PDM EasyArchivu, kde jsou evidovány jejich verze a sledována jejich historie.

Pavel Jadrníček spokojeně říká: "Naše mise - úspěšné zvládnutí implementace ERP systému tak, aby spolu s Radanem a stroji Trumpf tvořily výkonný celek, který pomůže naší firmě dále růst a rozvíjet se - byla splněna."

EasyTechnology byla ve VIPAXu nasazena do ostrého provozu již za dva měsíce a umožnila tak kvalitně splnit náročné dodávky, například pro projekt tunelů Dobrovského v Brně.

Řešení EasyTechnology

EasyTechnology (ET) je komplexním systémem zajišťujícím správu a řízení výroby, včetně potřebných podpůrných komponent, jako jsou součásti/kusovníky, technologické postupy, dále nářadí/stroje a skladové hospodářství. Jedinečnou a unikátní vlastností systému je přímé provázání se systémem EasyArchiv (DMS/PLM).

Systém je primárně určen pro výrobce na zakázku, a to zejména pro nástrojárny, strojírenské výroby, kovovýroby, výrobu strojů, nábytku, oken, technického skla a další odvětví. Tito zákazníci požadují krátké průběžné doby dodávek se současným zajištěním vysokých kvalitativních nároků.

Další články k tématům - archiv - CAD - CAM - certifikát - DMS - ERP - PDM - PLM - SolidWorks - výroba

Článek TD-IS, s.r.o. ze dne 22. května 2013 - středa

Další články od TD-IS, s.r.o.

SpinFire Professional v letní slevové akci

Plánování a řízení výroby pro VIPAX zajišťuje řešení EasyTechnology