logo VZNESME SE!

VZNESME SE!

Projekt VZNESME SE! je komplexní řešení tvorby informačně i procesně provázaných oblastí v podniku. Pomůžeme vám s naplňováním cílů - každá firma je jiná, každá řeší své vlastní problémy. Avšak jedno máme všichni společné. Nutnost rozvoje konkurenceschopnosti, zajištění prosperity a budování spokojenosti zákazníka.

Projekt vznesme.se je zaměřen na podporu procesního řízení, efektivnost a plánování podnikových procesů. Je podporován dodavatelem informačních systémů BM Servis s.r.o. České Budějovice. Partnery jsou Ekon-SYS, Accont a konzultační společnost BL Smart Praha.

Aktuální články od VZNESME SE!

Speciální nabídka videokonferencí Yealink