logo

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR - to je 400 akcí po celé ČR od 1. do 15.11. 2012. Vědecký festival pořádá Akademie věd ČR spolu s partnerskými organizacemi. Nejvíc akcí je naplánováno v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích, další se uskuteční v každém krajském městě a na mnoha dalších místech.

Vědečtí pracovníci AV ČR připraví širokou nabídku exkurzí, přednášek, vědeckých kaváren, seminářů a filmových dokumentů, ve kterých představují svou práci, výzkumné projekty, nejmodernější vědecké přístroje a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy.

"Mottem letošního ročníku je Energie vědy. Energie je síla a vůle k činům, k vědeckému výzkumu i k vědeckým objevům. Festival Týden vědy a techniky umožní energii vědy poznat", uvedl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým nabízí možnost nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se více o světě vědy.

Uvedeno bude jako každoročně i množství výstav, které předvedou vědu v plné své barevnosti a pestrosti.

O festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Dvanáctý ročník festivalu nabízí více než 400 akcí po celé České republice. Festival se bude konat v každém krajském městě a na mnoha dalších místech ČR. Je připraveno 25 výstav a expozic v pěti městech. Je naplánováno více než 180 přednášek ve 13 krajských městech, čtyři panelové diskuse v Praze, devět vědeckých kaváren ve třech krajských městech, promítání osmi dokumentárních filmů a mnoho dalších akcí.

Dny otevřených dveří uspořádá 50 ústavů Akademie věd ČR a mnoho dalších partnerských organizací. Otevřeny budou elektrárny generálního partnera festivalu Skupiny ČEZ. Festival se rozšiřuje i za hranice České republiky a současně uvádí přednášky zahraničních vědců u nás. Mnoho pražských přednášek bude streamováno a po on-line přenosu bude záznam uložen v archivu přístupném na tydenvedy.cz.

S vědou a vědci můžete nahlédnout do tajů mikrosvěta i lidského mozku, zavítat do samého nitra sopek a do oceánských pouští, pohlédnout do vzdálených koutů naší sluneční soustavy, zamyslet se nad změnami klimatu, ale i rozkrýt tajemství DNA a pokusit se najít nové léky. Zkuste si vědu na vlastní kůži!

Téměř 200 přednášek je pro přehlednost rozděleno na témata chemie, biologie, medicína, fyzika, matematika, historie, životní prostředí, svět vědy, digitální technologie, sociologie, literatura aj.

Přednášky nabídnou například témata o energii ukryté v počtech, o tajuplném neutrinu, o dalších směrech rozvoje internetu, o únavě materiálů, fakta a naděje o výzkumu mozku, o záchraně knih po povodních, o změně klimatu aj.

Týden vědy a techniky umožní dozvědět se, co zbylo po energii dinosaurů, jak se propadne fyzice, nikoli z fyziky, zda upřednostnit vědu, nebo rodičovství či jak rozumět chemii lásky.

Prestiž festivalu dokládají i přednášky ředitelů ústavů AV ČR, jako například přednáška prof. Michala V. Marka zabývající se otázkou globální změny v přírodě.

Nabídku přednášek vědců Akademie věd ČR doplňují přednášky partnerů festivalu.

Dny otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR

Mezi nejatraktivnější části programu festivalu patří Dny otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR. Již tradičně otevírají své dveře také vybrané elektrárny a informační centra energetické Skupiny ČEZ, některé nabízejí návštěvu provozu.

Výstavy

Výstava Ohromen mikrosvětem, umístěná v Ostravě, zahrnuje mikrofotografie hmyzu a členovců zhotovených pomocí rastrovacích elektronových mikroskopů. Návštěvníci uvidí to, co je lidským okem neviditelné, ale také jak se snoubí vědecká a výtvarná práce autora.

Mentoringový program pro středoškolačky předvede výstava Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Věnuje se ženám a dívkám ve vědě a nabídne středoškolačkám, které mají zájem o vědu, přehled o jejich možnostech v budoucím studiu na vysokých školách.

Brněnský Archeologický ústav AV ČR se vydá Po stopách římských legií na Moravě a představí v Praze archeologické nálezy z období markomanských válek mimořádné historické a umělecké hodnoty. Mnohé z nich lze označit v celosvětovém měřítku za unikáty.

U příležitosti 400. výročí úmrtí Rudolfa II. uvádí Knihovna AV ČR, v. v. i., výstavu Knihy v době Rudolfa II. Poskytne náhled do života českých zemí v době, která zaujímá pozoruhodné místo v dějinách českého knihtisku.

Interaktivní expozice Nejzelenější energie pod Sluncem Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., ukáže unikátní schopnosti rostlin. Dotýkat se exponátů je vřele doporučeno.

Botaniku známou i neznámou přiblíží výstava Botanické společnosti.

Zahraniční spolupráce a mezinárodní účast

Týden vědy a techniky AV ČR uvede přednášky zahraničních vědců ve spolupráci s British Council, se Slovenskou akademií věd, s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, i s nezávislými odborníky a vědci.

Připraveny budou také zahraniční výstavy ve spolupráci se Slovenskou akademií věd a s Jagellonskou univerzitou v Krakově. Akademie věd ČR uvádí v Bratislavě svou výstavu Krása a tajemství mikrosvětů II.

Program generálního partnera Týdne vědy a techniky AV ČR

Rozmanitý program energetické Skupiny ČEZ, a. s., v rámci Týdne vědy a techniky nabízí přednášky, semináře, ukázky elektromobilu a dny otevřených dveří 21 elektráren a informačních center.

Program mediálních partnerů Týdne vědy a techniky AV ČR

Program spolupracujících organizací festivalu

Další články k tématům - 3D - analýza - ČVUT - DNA - energie - muzeum - věda - výstava - výzkum - workshop - zdarma - zdravotnictví - Jiří Drahoš

Článek ze dne 29. října 2012 - pondělí

Další články od Akademie věd České republiky

Český matematik Eduard Feireisl získal prestižní grant ERC

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR