logo

Naučíme Vaše data pracovat s produkty Information Builders

Anywhere s.r.o. pořádá odbornou konferenci Naučíme Vaše data pracovat, na které představí nové portfolio produktů Information Builders pro řešení datové i aplikační integrace a Business Intelligence. Konference se koná 3.6. 2010 od 9 hod. v pražském hotelu Don Giovanni a pro registrované účastníky je ZDARMA.

Společnost Anywhere je výhradním distributorem softwarových nástrojů americké společnosti Information Builders v ČR a na konferenci "Naučíme Vaše data pracovat" bude oficiálně představeno nové produktové portfolio, které Anywhere nabízí svým zákazníkům.

Zástupci obou společností seznámí účastníky s unikátní platformou, která pokrývá a integruje všechny oblasti nezbytné pro stavbu komplexní BI architektury. Odborníci představí také případové studie úspěšných implementací produktů Information Builders v Evropě a účastníci se mohou těšit i na praktické ukázky použití produktů iWay Data Migrator (datová integrace), iWay Service Manager (integrace aplikací) a WebFOCUS (tvorba reportů) společnosti Information Builders.

"Každý v podniku činí bez ohledu na svou pozici denně důležitá rozhodnutí. Proč by měly být výhody systémů Business Intelligence (BI) ve firmě omezeny pouze na úzký okruh managerů a analytiků back office? Jde o systémy s cennými informacemi pro podporu kvalitních rozhodnutí na všech úrovních ve společnosti", říká Jiří Ptáček, Professional Services Director společnosti Anywhere s.r.o.

"Portfolio produktů Information Builders, zejména pak WebFOCUS a iWay, splňují vysoké nároky na integraci dat a aplikací a jejich interpretaci pro jednotlivé úrovně rozhodování v moderním podniku. Díky vysoké škálovatelnosti všech produktů rodiny Information Builders se každý ve firmě stává informovaným decision-makerem bez ohledu na svou roli a úroveň rozhodování. Nezáleží na tom, zda data, jež jsou podkladem pro rozhodování, jsou daty aplikačními, dokumenty, tabulkami, databázemi nebo jen prostým textem. Vše je integrováno do čitelného, pro danou roli odpovídajícími metadaty obohaceného výstupu pro kvalitní a rychlé rozhodování.", dodává Jiří Ptáček.

Hlavní bloky konference :

Konference Anywhere je určena IT odborníkům, kteří jsou zodpovědní za realizaci BI procesů v organizacích, pro všechny, kteří jsou zodpovědní za rozhodování na strategické, taktické i operativní úrovni, ale také komukoli, kdo se zajímá o oblast IT a BI.

O společnosti Information Builders

Information Builders je nezávislý dodavatel informačních technologií s 30 letou zkušeností na trhu nejen s Business Intelligence, ale také s Performance Management, Enterprise Search a Information Management. Disponuje více jak 1400 zaměstnanci a stará se o bezmála 12000 zákazníků.

Další články k tématům - BI - integrace - iWay - konference - rozhodování - WebFOCUS - Jiří Ptáček

Článek ze dne 17. května 2010 - pondělí

Další články od Anywhere s.r.o.