logo

Znalecký ústav APOGEO Esteem otevřel divizi zaměřenou na ICT

Znalecký ústav APOGEO Esteem začal jako první v Česku nabízet znalecké služby ve všech oborech informačních a komunikačních technologií (ICT). Největší zájem je o konzultace při formulaci smluv na dodávku ICT technologií a o vyjednávání smluvních podmínek.

Tuzemský trh znaleckých služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií ročně roste o více než 40 procent. Znalecký ústav APOGEO Esteem proto otevřel firemní divizi, která bude jako jediná v Česku pokrývat veškeré disciplíny ICT.

"Otevřeli jsme specializovanou divizi, která se zaměří na komplexní znalecké a expertní služby. Závislost firem na ICT technologiích rapidně roste a management firem chce mít jistotu, že se investované prostředky vrátí," říká Andrea Paslerová, předsedkyně představenstva společnosti APOGEO Esteem.

V Česku působí 445 znaleckých ústavů. Činnost 21 z nich souvisí s informačními technologiemi, žádný však nenabízí kompletní portfolio ICT disciplín. "APOGEO Esteem tak bude jako jediný znalecký ústav pokrývat veškeré oblasti informačních a komunikačních technologií včetně jejich právních aspektů," dodává Andrea Paslerová. Spoluzakladateli ICT divize jsou dva zkušení profesionálové z oblasti informačních technologií - Ivan Janoušek a Jan Vojtěch Binder.

Více než polovina ICT projektů končí patem

Společnost APOGEO Esteem zaznamenala meziročně 40 % růst zájmu o služby v oblasti ICT. Největší poptávka je po konzultacích při formulaci smluv na dodávku technologií, zájem je též o vyjednávání jejich podmínek, dohled nad realizací projektů nebo analýzy současného stavu ICT systémů.

"Podle našich zkušeností více než 50 % započatých ICT projektů končí nezdarem," říká Ivan Janoušek, soudní znalec a ICT Group Valuation Manager společnosti APOGEO Esteem. Mezi nejčastější důvody patří chybné předpoklady v zadávací dokumentaci nebo neochota projekt ukončit, pokud se už ukáže, že výstup nebude naplňovat původní očekávání.

"Ukazuje se však, že úspěšnou realizaci IT projektů lze pojistit přítomností nezávislého oborového specialisty," uzavírá Ivan Janoušek.

Článek ze dne 11. března 2011 - pátek

Další články od APOGEO, s.r.o.