logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Podniky a organizace, které uvažují o investicích do kvantových výpočetních systémů, se musí zorientovat v nabídce značného množství různých procesorových technologií a přístupů k programování. Potřebují tedy spolehlivý nástroj, který jim pomůže zvolit optimální cestu. Q-skóre je nezávislé na typu hardwaru a nabízí objektivní, jednoduché a spravedlivé měřítko, na něž se lze spolehnout.

Od roku 2016, kdy jsme spustili Atos Quantum, první evropský program průmyslového využití kvantových počítačů, se náš cíl nemění - podporovat rozvoj průmyslových a výzkumných aplikací a dláždit cestu ke kvantové převaze.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Atos OneCloud je jediné řešení na trhu, které kombinuje oborové poradenství s odbornými znalostmi transformace aplikací do komplexní sady služeb. Pomáhá dále urychlit digitální transformaci klientů do bezpečných a dekarbonizovaných cloudových prostředí.

Abychom dosáhli lepších obchodních výsledků, může se každý z našich stávajících i nových zákazníků podílet na návrhu svého vlastního personalizovaného 90denního Atos OneCloud plánu.

Élie Girard

CEO společnosti Atos

Élie Girard - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Vybudování evropské datové ekonomiky vyžaduje flexibilní a bezpečné cloudové funkce. Díky usnadnění přenositelnosti infrastruktury, aplikací a dat GAIA-X umožní evropským podnikům a veřejné správě spolehlivě a bezpečně sdílet decentralizovaná data.

Posílí to konkurenceschopnost Evropy.

Stéphane Janichewski

Vedoucí oddělení obrany a letectví společnosti Atos

Stéphane Janichewski - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Jsme nadšeni, že můžeme sdílet naše zkušenosti s Komunikační a informační agenturou NATO. Toto partnerství umožní oběma organizacím posílit své schopnosti při výměně informací o bezpečnosti a hrozbách.

NATO bude těžit z odborných znalostí globálního lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti, který se rovněž specializuje na obranné a veřejné trhy.

Tomáš Hlavsa

Bezpečnostní ředitel společnosti Atos IT Solutions and Services

Tomáš Hlavsa - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.LinkedIn

Atos, jako systémový integrátor zákazníkům nabízí možnost uvést se do souladu - ať už z pohledu procesů nebo technologií. Probíhá to reálně tak, že nejdříve analyzujeme v jakém stavu organizace je a jak dobře chrání osobní údaje. V dalším kroku pak mapujeme procesy, jak dobře je organizace přizpůsobena stávající legislativě a legislativě GDPR.

V posledním kroku navrhujeme a pak ideálně i zavádíme jednotlivá nápravná opatření - ať už jsou to konkrétní technologie, úpravy procesů či revize smluv. Snažíme se to uchopit jak z pohledu procesně organizační části, tak z pohledu implementace konkrétních technologií.

Stránka 1/4 Další >