logo CNC Praha spol. s r.o.

HD videokonference: komunikace na dálku po celém světě

Společnost CNC Praha ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou demonstrovala na prvním setkání uživatelů videokonferenčních řešení v ČR přínosy této formy spolupráce na dálku pomocí příkladů z praxe. Cílem bylo inspirovat management, jak je možné omezit pracovní cesty a současně udržet standard a efektivitu pracovních porad.

Účastnící akce obdrželi důkaz, že je možné omezit cestování a současně mít z pracovního jednání větší užitek.

Úřad vlády České republiky

Robert Kuncíř, ředitel odboru komunikačních technologií a polygrafie, si nedokáže představit přípravy českého předsednictví Evropské unie bez použití videokonferencí. "Přípravy trvaly půl roku a pracovalo na nich 40 osob. Neumím si přestavit, že by každý týden všichni létali do Bruselu a nazpět." Smutnou premiéru si odbylo spojení hlavní zasedací místnosti Úřadu vlády s krizovým centrem při povodních.

Skupina PPF

Ondřej Tyrpekl, ředitel informačních systémů je názoru, že návratnost videokonferenčních systémů je rychlá a průkazná. "Naši uživatelé mívají i devět hodin trvající jednání na dálku." Přivítal by, aby bylo jednodušší spojování s lokalitami mimo skupiny PPF.

Masarykova univerzita

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek Ph.D. z Centra jazykového vzdělávání se domnívá, že dnešní studenti budou videokonference brát jako samozřejmý pracovní nástroj. "Pořádáme semináře pro studenty, na kterých si mohou osvojit správné chování při videokonferenčním jednání. Během nich se studenti dozvědí o správné ergonomii místnosti, vhodném pro komfortní práci. Jsem rád, že CNC Praha klade na ergonomii velký důraz."

DHL Information Services

Petr Dačev, Regional Category Manager Telecommunications Europe, poukázal na úskalí, že pro úspěšné rozšíření použití videokonferencí ve společnostech, hraje zásadní roli chování managementu. "Pokud top management upřednostní videokonference před služebními cestami, snadněji si k nim najde cestu i nižší management."

Rádio Svobodná Evropa

Ray Ludendorff, zástupce ředitele telekomunikací a sítí uvedl, že videokonference jsou denně používány pro pracovní schůzky mezi Prahou a Washingtonem. "Před pořízením videokonferencí byly naše náklady na služební cesty astronomické. S dnešním rozpočtem bychom tak rozšířené cestování vůbec nebyli schopni financovat."

Česká zemědělská univerzita

Ing. Václav Lohr a ing. Petr Benda, odborní asistenti uvedli, že videokonferenční zařízení se nepoužívají pouze pro přenos a nahrávání přednášek, ale i pro konzultace s profesory a obhajobu diplomových prací.

Radvision

Francesca Aiudi, ředitelka prodeje pro východní Evropu, Střední východ a Afriku v této souvislosti vyzdvihla CNC Praha jako velmi kompetentního partnera pro rozvoj videokonferenčního trhu ve střední a východní Evropě.

Odvětví se podle účastníků konference bude ubírat dvěma směry :

Článek CNC Praha spol. s r.o. ze dne pondělí 15. listopadu 2010

Další články od CNC Praha spol. s r.o.