logo

Zapojení umělé inteligence do řízení firem zvyšuje jejich hodnotu

Podle analýzy produktivity práce od společnosti ApuTime, která zahrnuje 267 tuzemských firem různých velikostí a zaměření, věnují zejména majitelé menších firem polovinu svého produktivního času administrativě a mikromanagementu. Pouze 10% z nich se zabývá strategickým rozvojem.

Až 75% malých a středních firem by se dostalo do provozních problémů, pokud by jejich management nebyl k dispozici déle než týden. Hlavním důvodem je absence automatizovaných procesů řízení firmy, které by zajistily její chod i v době jejich nepřítomnosti. V případě prodeje takových firem by to jejich hodnotu snížilo až o desítky procent.

Neproduktivní práce spojená s absencí automatizovaných procesů podstatně snižuje cenu firem v okamžiku jejich prodeje. Prodejní cenu to může srazit až o desítky procent, v některých případech to může udělat firmu i neprodejnou.

Analýza společnost ApuTime se zaměřuje pouze na kancelářské profese, tedy intelektuální pracovní činnosti vykonávané pomocí výpočetní techniky.

Většinu rozhodnutí lze učinit nezávisle na top managmentu

Nízká produktivita práce managementu je typickým nešvarem majitelů firem, kteří vybudovali své podnikání ze skromných začátků. Strach z rozhodování bez jejich osobní participace i ztráty kontroly nad každodenním životem firmy znemožňují firmě růst, připravit ji k prodeji či přenechat nové generaci manažerů.

Převedení aktivit firmy do procesů je jedinou možností, jak firmu dále rozvíjet. Až 80% rozhodnutí mohou automaticky provádět osoby s odpovídající kompetencí. Topmanažeři řeší pouze výjimečné situace a mohou se tak soustředit na rozvoj firmy.

Hodnotu firmy zvyšuje umělá inteligence

Trendem je využívání umělé inteligence pro automatizaci rutinních činností s důrazem na řízení času lidí při práci. K řízení rutinních činností se využívá vysokého výpočetního výkonu, který mnohonásobně převyšuje kapacitu lidského mozku.

"Umělá inteligence jedná čistě v zájmu firmy jako celku. Během krátké doby dokáže přístup manažerů i zaměstnanců změnit. Je schopna vyhodnotit tisíce variant řešení během několika vteřin, pracovat na stovkách úkolů najednou, nepotřebuje spát a minimalizuje chybovost člověka. Schopnost průběžného učení ji předurčuje do role nepostradatelného asistenta každé organizace. Umožňuje zaměstnancům věnovat se práci a nikoli rutinně. Software upřednostňuje úkoly vedoucí k dokončení zakázek v co nejkratším možném termínu a hlavně včas. Postupně se systém sám učí a zdokonaluje," říká Martin Lonský, ředitel společnosti ApuTime, která se zabývá měřením a zvyšováním produktivity práce za pomoci nástrojů umělé inteligence.

Běžné nástroje pro plánování času si totiž nedokážou poradit s obvyklými nešvary - nejsme schopni vidět dál než několik kroků dopředu, ztrácíme ze zřetele požadovaný výsledek, manažeři upřednostňují svůj čas před časem týmu.

Inspirace mraveništěm

Při tvorbě systému pro plánování a řízení času se tuzemský technologický startup ApuTime inspiroval dokonale fungujícím organismem - mraveništěm.

Organizaci mraveniště biologové popisují jako dokonale fungující stroj, který koná v zájmu celku, efektivně, bez zbytečných chyb.

Článek ze dne 5. února 2021 - pátek

Další články od ApuTime s. r. o.

Zapojení umělé inteligence do řízení firem zvyšuje jejich hodnotu