logo Fincom One a.s.

WiFi jako nový směr podnikové telefonie

Moderní podnikové telefonní systémy nezadržitelně směřují k WiFi sítím. Výsledky nezávislého průzkumu agentury In-stat ukázaly, že více jak 50 % amerických firem, které implementovaly progresivní technologii VoIP, se rozhodlo implementovat ji bezdrátově za použití technologie WiFi.

Jedná se totiž již na první pohled o nákladově efektivní řešení s vysokou užitnou hodnotou. Aplikace hlasu ve WiFi sítích však má některá specifika, na která tradiční WiFi systémy nemají odpověď. My tuto odpověď známe – jmenuje se Air Traffic ControlÔ (ATC) a jedná se o patentovanou technologii WiFi systémů americké společnosti Meru Networks.

Výhod WiFi telefonie je celá řada. Tou největší z nich je naprostá mobilita zaměstnanců, ať už mezi pracovními stoly, kancelářemi nebo jednotlivými pobočkami firmy. Druhou výhodou je možnost sdílení WiFi sítě, jak pro datové, tak hlasové využití, díky čemuž není potřeba budovat a udržovat dvě separátní sítě, jako je tomu v případě DECTu. Výrazně tak stoupá využití, produktivita a doba návratnosti investice do příslušného hardware. Třetí výhodou jsou úspory na hovorném, kdy zaměstnanec kdekoli v dosahu firemní WiFi sítě volá uvnitř firmy zdarma a mimo firmu přes pevnou linku. Čtvrtou výhodou je stále rostoucí řada tzv. duálních telefonů (čili mobilních přístrojů podporujících GSM i WiFi) a to z dílen předních výrobců na trhu, jako je Nokia nebo Sony Ericsson. Díky jejich existenci stačí zaměstnanci jediný přístroj jak pro mobilní, tak pevnou komunikaci. Konečně WiFi telefonie je logickým rozšířením IP telefonních systémů, které při dvouciferném meziročním růstu dominují firemnímu trhu.

Praktické uplatnění

Není pak příliš složité představit si uplatnění technologie v libovolné firmě. Představte si své zaměstnance, dosažitelné kdekoli po firmě na jediném přístroji – a to ať jsou ve své kanceláři, v zasedací místnosti na jednání nebo na služební cestě v zahraniční pobočce. Výrobní manažer se může pohybovat volně po továrně, aniž by zmeškal jediný hovor. Vedoucí logistiky může procházet sklad, aniž by se bál, že zmešká hovor od zákazníka, který si chce objednat další zboží.

Manažer hotelu nebo supermarketu může z první linie řídit práci svých zaměstnanců, a přitom je neustále k zastižení kdekoli po budově, aniž by se nechal vyvolávat intercomem. Uplatnění si lze představit i mimo podnikovou sféru – lékaři, kteří jsou k zastižení kdekoli po nemocnici a díky tzv. voice-badges mohou komunikovat aniž by museli přerušit práci. Vyučující ve školách, běžně na telefonu nezastižitelní, již nemusí spoléhat na vlastní mobilní telefony.

Design potřebného WiFi systému

Samotná konfigurace systému pro WiFi telefonii je snadno uchopitelná - k IP ústředně je přes LAN připojen WiFi controller. Ten pak řídí jednotlivé Access Pointy, šířící signál v prostorách společnosti. K Access Pointům se připojují jednotliví klienti - WiFi telefony, duální mobilní telefony, notebooky nebo PDA, využitelní pro telefonování.

Problémy tradičních WiFi systémů

V tuto chvíli se možná leckterý IT manažer zarazí - "Se svou stávající WiFi sítí máme už takto dost problémů, a vy chcete abychom jí svěřili hlas ?" - slýcháme často. Tato reakce je zcela oprávněná.

Architektura tradičních WiFi systémů skutečně není vhodná pro přenos hlasu, a to z několika důvodů :

  1. problémy s kapacitou
  2. absence QoS
  3. složitá implementace a údržba
  4. předávání mezi jednotlivými AP vedoucí k přerušení hovorů

Technologie Air Traffic ControlÔ však všechny tyto nedostatky překonává.

Unikátní architektura systémů Meru

Patentovaná technologie ATC americké společnosti Meru Networks je navržena tak, aby se s těmito problémy vyrovnala a dokázala zajistit vysoce kvalitní přenos pro tak náročnou a citlivou aplikaci, jako je hlas. Jak říká Flemming Harvad, Senior Technical Manager společnosti Meru Networks : "Klienty, kteří se již pokoušeli nějakou WiFi síť implementovat máme nejraději. Nemusíme jim vysvětlovat, proč jim konkurenční produkty nebudou fungovat a můžeme se soustředit pouze na vlastní přednosti". WiFi systémy Meru zachovávají architekturu Controller - Access point, avšak pojímají řízení datového toku zcela jedinečně. Díky ATC fungují Controllery Meru jako síťové Switche, nikoli jako Huby.

Všechny Access pointy v systému Meru vysílajína stejném kanále, v rámci něhož Controller spravedlivě přiděluje pásmo. Controller zároveň rozhoduje o tom, ke kterému AP se klient bude připojovat. Nedochází tak k vzájemným kolizím, díky čemuž je na jeden AP možné připojit více jak 100 klientů při zachování kvality a spolehlivosti spojení. Meru provádí inspekci každého paketu, a podle zjištěného typu aplikace jim přiděluje prioritu.

QoS je tak realizována již v rádiovém médiu, a to podle typu aplikace, nikoli podle klienta. V jedné WiFi sítí tak lze snadno provozovat hlasové i datové spojení. WiFi síť Meru je velice snadné implementovat a rozšiřovat. Díky tomu, že všechny AP vysílají na stejném kanále, není potřeba zdlouhavě plánovat rozvržení klasické architektury kanálů 1-6-11, AP mohou vysílat na maximální výkon, čímž se snižuje jejich potřebný počet a zbylé kanály zůstávají volné pro navýšení kapacity.

Všechny AP připojené k jednomu Controlleru vystupují vůči klientům jako jediný virtuální AP vysílající stejné BSSID. Klient tak hladce přechází podle instrukcí Controlleru mezi jednotlivými AP, aniž by to mělo vliv na kvalitu hovoru nebo způsobilo jeho přerušení.

Proč právě hlas

Hlas je příkladem aplikace extrémně náročné na spolehlivost WiFi sítě. Využíváme ho proto pro demonstraci schopností našich technologií a důkaz toho, že jsme připraveni na All-Wireless Enterprise, čili kompletní nahrazení firemní infrastruktury WiFi sítí, využitelnou pro hlas, přístup k internetu a intranetu, až po logistické a další klíčové podnikové aplikace. Přinášíme tak podnikům jak dosud nepoznanou flexibilitu, tak výraznou úsporu nákladů.

Další články k tématům - AP - aplikace - ATC - hlas - hovor - IP - Meru - mobilní - podnikové - QoS - spojení - technologie - telefonie - WiFi - Flemming Harvad

Článek Fincom One a.s. ze dne úterý 25. listopadu 2008

Další články od Fincom One a.s.

WiFi jako nový směr podnikové telefonie