logo

Barracuda Backup Service s integrovanou podporou VMware

Barracuda Networks v současné době nabízí široké portfolio produktů z oblasti informační bezpečnosti, kam spadá rovněž produkt Barracuda Backup Server a služba Backup Service, jakožto specializovaná řešení pro zálohování a obnovu dat po havárii.

V kombinaci se službou Barracuda Backup Service zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jednak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště a současně rovněž možnost ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu díky službě Barracuda Backup Service. Právě možnost ukládat zálohovaná data na různé hardwarové jednotky v geograficky odlišných lokacích velmi významným způsobem snižuje možnost ztráty uložených dat v důsledku živelných pohrom či jiných mimořádných událostí. K tomu napomáhá také podpora "Private Cloud" architektury v rámci skupiny instalovaných zařízení Barracuda Networks Backup Server.

Na jaře 2012 se společnost Barracuda Networks zaměřila na uživatele produktů VMware, která jsou jednoznačně nejrozšířenější virtualizační platformou. Nové funkce dostupné v rámci Barracuda Backup Service nyní nabízejí integrované řešení pro zálohování a replikaci celých virtuálních serverů i aplikací. Hlavním přínosem pro uživatele je tak možnost rychle a snadno kompletně obnovit své systémy po havárii.

Nové funkce jsou dostupné zdarma všem uživatelům Barracuda Backup Service v rámci Energized Updates. Barracuda Networks v současné době podporuje produkty VMware verzí: VMware ESX 4.0.x a 4.1.x, VMware ESXi 4.0.x, a 4.1.x, VMware ESXi 5.0.x, a VMware vCenter Server 4.0.x, 4.1.x, a 5.0.x.

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.

Další články k tématům - Backup - Barracuda - Cloud - infrastruktura - platforma - server - zálohování - zdarma

Článek ze dne 4. května 2012 - pátek

Další články od Gesto Communications s.r.o.