logo

Polycom spoluzakládá Open Visual Communications Consortium

Začátkem června 2011 bylo založeno sdružení OVCC - Open Visual Communications Consortium, jehož cílem je řešení standardů a vzájemné kompatibility a interoperability mezi produkty různých výrobců. Iniciáorem založení OVCC je společnost Polycom.

Při praktické implementaci řešení pro sjednocenou komunikaci hraje velmi důležitou úlohu efektivní spolupráce mezi výrobci softwarových a hardwarových komponent i poskytovateli síťové infrastruktury. Pokud mají uživatelé plnohodnotně těžit z výhod sjednocené komunikace, kterými je snadné používání a jednoduché intuitivní ovládání, musí dodavatelé jednotlivých platforem věnovat dostatečnou pozornost otázkám interoperability a kompatibility.

K prvnímu formálnímu utvrzení spolupráce různých firem poskytujících řešení pro sjednocenou komunikaci došlo v květnu minulého roku, kdy bylo založeno sdružení s názvem Unified Communications Interoperability Forum (UCIF).

Společnost Polycom se stala jeho zakládajícím členem spolu s firmami HP, Juniper Networks, Microsoft a Logitech / LifeSize. Cílem tohoto neziskového sdružení je právě řešení otázky standardů a vzájemné kompatibility a interoperability mezi produkty různých výrobců.

Na počátku června letošního roku bylo z iniciativy společnosti Polycom založeno další sdružení s názvem Open Visual Communications Consortium (OVCC), mezi jehož zakládající členy patří dále společnosti Airtel, AT&T, BCS Global, BT Conferencing, Cable&Wireless Worldwide, Global Crossing, Glowpoint, iFormata Communications, Masergy, Orange Business Services, PCCW Global, Telefonica, Telstra a Verizon.

Hlavním cílem OVCC je v rámci řešení od různých dodavatelů stejně jako různých poskytovatelů vysokorychlostní sítí zajistit interoperabilitu a globální business-to-business konektivitu pro videokoference a telepresence. Mezi další preferované sektory využívající řešení any-to-any communication patří zdravotnictví a vzdělávání, kde se pro tato řešení rovněž nabízejí široké možnosti uplatnění.

Z pohledu společnosti Polycom jde zejména o interoperabilitu platformy Polycom UC Intelligent Core, s řešeními od ostatních výrobců. Polycom UC Intelligent Core v sobě zahrnuje komunikační servery řady Polycom RMX spolu s doplňujícími nástroji, kterými jsou Polycom Distributed Media Application (DMA) a Polycom Converged Management Application (CMA).

Platforma Polycom UC Intelligent Core je součástí již dříve vyhlášené strategie UC Everywhere by Polycom a zaměřuje se proto právě na otázky interoperability a snadné integrace s řešeními ostatních výrobců. Konkrétním příkladem je může být podpora nestandardního protokolu TIP (Telepresence Interoperability Protocol), který vyvinula společnost Cisco.

V České republice je certifikovaný Polycom Gold Partner společnost Gesto Communications.

Článek ze dne 21. června 2011 - úterý

Další články od Gesto Communications s.r.o.