logo LBMS s.r.o.

LBMS certifikována na ISO 9001:2000

Jsme společnost s kvalitními odborníky pro oblasti projektového řízení a zvyšování procesní vyspělosti. Naše služby jsou založeny na schopnosti realizace uceleného řešení formou dodávky softwarových nástrojů a metodik, realizace kurzů, poskytování konzultací a následného poskytování dlouhodobé podpory.

Již od roku 1993, kdy byla společnost založena, je naším hlavním cílem vyjít maximálně vstříc požadavkům zákazníků.

Náš přístup je založen na těchto zásadách managementu jakosti, který naše firma zavedla a dodržuje k vyšší spokojenosti našich zákazníků i dodavatelů.

Společnost LBMS formuluje svou politiku jakosti v těchto bodech :

  1. Politika jakosti je závazná pro všechny naše pracovníky a vyžaduje jejich podporu v zájmu stálého zvyšování úrovně kvality služeb. Vedení společnosti se zavazuje k naplňování politiky jakosti jako součásti strategie společnosti, směřující k trvalé orientaci na spokojené zákazníky.

  2. Veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jsou procesně řízeny. Procesy jsou nastavovány v souladu se strategií společnosti. Kontinuální zlepšování procesů nám umožňuje dosahovat efektivních výsledků a neustále zlepšovat naši výkonnost.

  3. Nejcennějším aktivem naší společnosti jsou pracovníci. Neustále prohlubujeme odbornost, kvalitu a profesionalitu lidských zdrojů a snažíme se o to, aby všichni sdíleli společné vize a hodnoty.

  4. Úspěch společnosti vychází z orientace na zákazníka. Snažíme se porozumět současným požadavkům našich zákazníků i předvídat požadavky budoucí, plnit jejich přání a překonávat očekávání.

  5. V naší společnosti se snažíme o získání vedoucí pozice mezi dodavateli řešení, služeb, softwarových nástrojů a metodik pro oblast informatiky a managementu.

  6. Snažíme se vytvářet a upevňovat oboustranně prospěšné vztahy se zákazníky na bázi dlouhodobé spolupráce podpořené dodávkami ucelených řešení a služeb.

Díky těmto zásadám se lišíme nejen svými produkty, ale zejména přístupem a úrovní služeb. Při spolupráci se zákazníky a partnery vždy dbáme na to, aby vzájemný vztah byl již od začátku oboustranně vyvážený a postavený na dlouhodobé úspěšné spolupráci.

Naši zákazníci se mohou spolehnout na vysokou úroveň našich služeb a na naši rychlou reakci na jejich požadavky. Již řadu let jsme dodavatelem spolehlivých a integrovaných řešení, která jsou postavena na nejmodernějších technologiích.

Článek LBMS s.r.o. ze dne pátek 11. července 2008

Další články od LBMS s.r.o.

LBMS certifikována na ISO 9001:2000