logo CESNET z. s. p. o.
Jan Gruntorád

Jan Gruntorád

Ředitel sdružení CESNET

LinkedIn

Konference neslouží pouze k prezentaci našich aktivit, ale zároveň vytváří platformu pro diskusi o hlavních trendech, které v současnosti formují náš obor.

Současně se jedná o největší setkání komunity našich uživatelů a registrováno je již více než 300 účastníků.

Když jsme vše propočítali na české reálie, vyšlo nám, že poslání jednoho e-mailu by nás vyšlo zhruba na tisíc korun. Takže naše první úvahy o využití Internetu se nesly spíše v duchu podpory vědecké a výzkumné spolupráce. Internet tenkrát ještě nebyl otevřeným prostředím, jakým je dnes. K připojení byl nutný souhlas americké grantové agentury National Science Foundation (NSF), která provozovala a plně financovala tehdejší jedinou páteřní síť Internetu. Podmínkou připojení bylo jeho výhradně akademické využití, komerční provoz nebyl přípustný. Zástupce NSF Steven Goldstein se pak zúčastnil i aktu prvního oficiálního připojení.

Na setkání jsme pozvali odborníky ze zahraničí, kteří nám s připojením pomáhali - dva zástupce Univerzity Jana Keplera v Linci, Wilfrieda Machteru a Günthera Schmittenera, anebo Boba Blokzijla, předsedu RIPE - otevřeného fóra podporujícího technický rozvoj Internetu. A v neposlední řadě několik desítek kolegů z našich vysokých škol a ústavů akademie věd, kterým jsme Internet představili a vůbec poprvé prakticky předvedli.

Čeští odborníci z nejrůznějších oborů tak prostřednictvím národní E-infrastruktury CESNET, respektive její páteřní optické sítě CESNET2, získávají vynikající komunikační kvalitu v rámci evropského výzkumného prostoru.

Díky tomu mohou realizovat nejnáročnější úkoly a podílet se na nejpokrokovějších mezinárodních vědecko-výzkumných projektech.