logo Novicom s.r.o.
Jindřich Šavel

Jindřich Šavel

Ředitel společnosti Novicom

LinkedIn

V Novicomu jsme nadšeni ze záměru společnosti FIDRIX a způsobu, jakým chce aktivně podporovat naše řešení na českém trhu. Jsme přesvědčeni, že specializovaná distribuce s přidanou hodnotou má význam a může Novicom posunout při prosazování svého unikátního řešení ADDNET - jediného integrovaného DDI/NAC nástroje na trhu.

Chceme zkusit vystoupit ze stínu mnoha značek, které mají ve svém portfoliu klasičtí distributoři, a nabídnout tak našim partnerům podporu a péči na úplně jiné úrovni.

Novicom se od této chvíle bude na IT trhu opět prezentovat jakožto samostatný nezávislý výrobce síťových a bezpečnostních řešení. Pro naše stávající partnery i zákazníky to bude znamenat přímočařejší komunikaci, upevnění dosavadních vztahů a lepší perspektivu rozvíjení další spolupráce, včetně uvedení nových produktů a služeb na trh.

Naše rozloučení proběhlo v pozitivní atmosféře s tím, že předpokládáme pokračování spolupráce s několika společnostmi ze skupiny SUDOP v oblasti prodeje řešení Novicomu na úrovni Novicom partnerů.

Přejeme celé skupině SUDOP hodně úspěchů při realizaci své strategie a dosažení cíle patřit mezi top 5 skupin IT dodavatelů v České republice.

Chceme zákazníkům nabídnout kvalitnější a rychlejší pomoc v oblasti počítačové bezpečnosti, nabízet aktuální praktická školení a vzdělávání nejen interních zaměstnanců, ale také svých zákazníků.

Našim zákazníkům nabízíme sofistikovanou ochranu síťových systémů, která patří k nejmodernějším na IT trhu. Jsme proto přesvědčeni, že vstupem do platformy SITCO se zařazujeme mezi další inovátory trhu a díky vzájemné spolupráci a sdílení know-how dokážeme našim zákazníkům poskytovat ještě modernější produkty.

Jsme velmi rádi, že můžeme rozšířit naši spolupráci se společností ectacom i mimo polský trh. Přístup společnosti Novicom vychází vstříc nadcházejícímu trendu sdíleného zabezpečení ve formě aktivních služeb SOCu, na které se snažíme naše zákazníky připravit.

Pevně věřím, že kombinace unikátních produktů Novicomu s proaktivním a vysoce profesionálním přístupem společnosti ectacom umožní partnerům realizovat úspěšné projekty v oblasti zabezpečení sítě a kybernetické bezpečnosti.

Stránka 1/3 Další >