logo STAPRO s. r. o.
Leoš Raibr

Leoš Raibr

CEO společnosti STAPRO

LinkedIn

Naše společnost již více než tři desetiletí vytváří software pro všechny oblasti ve zdravotnictví. Za pomoci našich řešení cílíme k prohlubování elektronizace českého zdravotnictví, k zajištění vyššího bezpečí pacientů, k efektivní práci zdravotnickému personálu a v neposlední řadě k poskytování relevantnějších informací z produkčních systémů potřebných pro řízení zdravotnických zařízení.

Efektivně kontrolovat vykazování a udržovat efektivní smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami umožňují naše expertní konzultační služby.

Od spojení se společností Asseco Solutions si slibujeme téměř dokonalou komplexnost produktů a služeb.

Služba MISE zaznamenává každoročně nárůst počtu přenesených zpráv. Statistické údaje za poslední tři roky provozu uvádějí téměř 2,5 milionů přenesených zpráv v 2011, v roce 2012 to už bylo více jak 2,7 milionů a v roce 2013 těsně nad 2,8 milionů přenesených zpráv.

Za celou historii provozu umožnila tato služba poskytovatelům zdravotní péče přenést odhadem desítky milionů zpráv typu laboratorní vyšetření, nálezy z radiodiagnostických vyšetření, lékařských zpráv apod.