logo Exponet s.r.o.
Michal Franěk

Michal Franěk

Jednatel společnosti Exponet

LinkedIn

Tématický obsah konference je letos opravdu široký. Podíváme se na datové sklady, zmapujeme proces datové analýzy se zákaznickými daty, zaměříme se i na zabezpečenou výměnu důležitých obchodních dat, jejich ochranu a kybernetickou bezpečnost. Benefitem, který by neměl uniknout pozornosti žádného z návštěvníků akce, je bezesporu seznámení s tím, co přinese konkurence na poli procesorů koncovým zákazníkům.

V právním okénku s Mgr. Bc. Štěpánem Štarhou z advokátní kanceláře Havel & Partners se navíc budeme věnovat problematice použitelnosti veřejně dostupných dat pro strojové učení a trénování umělé inteligence.

Velmi nás těší, že i v podzimním běhu přijali naše pozvání takové osobnosti jako PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Připravovaná novelizace právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby bude účastníkům konference představena tak říkajíc z první ruky.

Velmi zajímavá bude i debata na téma adaptační legislativy k GDPR, jež vstoupila v účinnost v dubnu tohoto roku. Přednášející se ve výkladu zaměří především na zákon o zpracování osobních údajů a rozdílnou úpravu ochrany osobních údajů ve srovnání s GDPR.

Naším cílem je nabídnout návštěvníkům workshopu aktuální přehled toho, kam se trend práce s daty momentálně ubírá a zároveň účastníky seznámit s nabídkou několika konkrétních flexibilních řešení, která na českém trhu v dané oblasti udávají směr.

Podíváme se na potenciál nejnovějších HW technologií, nasazování hyperkonvergované infrastruktury i zálohování v novém IT.