logo Operátor ICT, a.s.
Vladimír Zadina

Vladimír Zadina

Ředitel projektu Smart Prague

LinkedIn

Virtualizace Prahy je nosným projektem Centra města budoucnosti, kde chceme společným úsilím budovat inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem na úrovni obecně označované jako 4.0.

V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Zejména vizualizace živých senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů projektu.