logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Vlastimil Braun

Vlastimil Braun

Jednatel společnosti COMPAS automatizace

nic

Na brněnském veletrhu PLASTEX 2016 představíme svým klientům i novým zájemcům výrobní informační systém pro řízení lisoven plastů i další aplikační koncepty COMES pro řízení montáží nebo řízení údržby v diskrétní výrobě. Můžete s námi konzultovat své nové projekty průmyslové automatizace a řízení výroby i rozvojové vize podle Industry 4.0.

Tuto vizi již v mnoha oblastech naplňujeme naším konceptem Elektronického řízení výroby. Systém COMES úrovně MES umožňuje kapacitně plánovat výrobu, řídit sklady surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledovat průběhy zakázek, operativně řídit výrobu, optimalizovat jakost, dokumentovat výrobu a odvádět ji do ekonomických/účetních IT systémů a současně řídit údržbu strojů a forem. Rádi podpoříme flexibilitu, efektivitu i jakost výroby, které pomohou k úspěchu vašich podniků.

Řízení montážních procesů závisí na technologických postupech výroby konkrétních výrobků. V MES je možné konfigurovat sled výrobních operací, kontrolovat jejich provedení a jakost a dokumentovat jejich průběh. Implementace MES systému COMES přináší mnohá využití při řízení montážních procesů. Pomocí rozhraní na řídicí systémy strojů dokáže COMES přímo řídit automatizované operace realizované stroji i synchronizovat toky materiálů linkami pomocí manipulátorů, robotů nebo dopravníků.

Stejně tak prostřednictvím vhodně navrženého HMI COMES poskytuje instrukce operátorům v reálném čase, aby podporoval operace manuální nebo jen eviduje potřebné údaje z automatických nebo ručních výrobních operací.

V roce 2015 jsme vyvinuli novou verzi COMES pro řízení diskrétní výroby v podobě obecného konfigurovatelného konceptu. Koncept je aplikační řešení obsahující mnoho standardní funkcí, které lze pouze konfigurovat pro konkrétní nasazení v podniku, s omezením programování na jen případné speciální funkce klienta.

Tak zajišťujeme našimi dodávkami MES vynikající poměr sofistikovaného řešení k příznivé ceně.

Projekt probíhal v úzké spolupráci realizačního týmu a uživatelů na naší straně. Díky tomu jsme měli možnost rovnou ovlivňovat probíhající vývoj. Systém je tak po ukončení realizace uživatelsky přívětivý a přizpůsobený k efektivnímu využívání.

Nasazení CRM nám umožňuje lépe budovat a řídit vztah s našimi zákazníky, koordinovaně komunikovat, znát jejich priority a udržovat individuální přístup, což bylo před nasazením nového systému, i přes naši maximální snahu, jen těžko realizovatelné. Navíc nyní rovněž můžeme lépe plánovat, a to nejen v oblasti zákaznických projektů.