logo

Lithness je partner měst a obcí

Na sklonku letošního léta se v Praze konala zajímavá konference s názvem Veřejná prostranství – návrat ke kráse, kterou za podpory agentury Lithness, společností Hochtief VSB a Stavby silnic a železnic, uspořádala Společnost Petra Parléře, o. p. s., spolu s agenturou Galateia.

Architekti, představitelé územních samospráv, odborní zaměstnanci městských a krajských úřadů si kladli otázky týkající se budoucího rozvoje veřejných prostranství a diskutovali o stávajících podmínkách pro utváření veřejného prostoru ve městech a také o tom, jaké úkoly by v této oblasti měla plnit městská samospráva a architekti.

Veřejná prostranství zažívají v současnosti renesanci v podobě návratu komerčních a kulturních aktivit, současně jsou však nadměrně zatíženy především vysokým nárůstem dopravy. Na jedné straně tak dochází k rozkvětu těchto prostor, na druhé zde narůstá problém bezpečnosti a zejména zhoršení stavu životního prostředí. To jsou problémy, jimiž trpí moderní město. I tento problém byl jedním z diskutovaných bodů konference, nebyl však jediným. Mezi debatovaná témata patřily i rozporuplné pohledy na nový stavební zákon či nedostatečná legislativa v otázce městského architekta.

Konference Veřejná prostranství – návrat ke kráse byla pořádána v návaznosti na probíhající IV. ročník soutěže o Cenu Petra Parléře za nejzajímavější architektonické návrhy řešení veřejných prostranství, budov a interiérů ve veřejné správě. Díky soutěži mohou města zdarma získat profesionálně zpracovanou architektonickou studii na téma, které si sama zvolí.

Účast agentury Lithness jako partnera konference není náhodná. Lithness, mezi jejíž hlavní náplň patří marketingové poradenství, internetová reklama, tvorba internetových prezentací a další služby v oblasti reklamy a marketingu, se významně podílí i na řadě dalších veřejně prospěšných aktivitách. Podporuje neziskové organizace a projekty v oblasti sportu, ekologie, rozvoje podnikání, pomáhá zdravotně postiženým a rovněž svými aktivitami přispívá k rozvoji měst a obcí.

Článek ze dne 1. listopadu 2007 - čtvrtek

Další články od Lithness s.r.o.

Lithness je partner měst a obcí