logo

Děti ve Fakultní nemocnici v Brně nepřijdou o své TV programy

V předstihu před termínem vypnutí analogové TV v Brně společnost Omko Digital a.s. realizovala rekonstrukci několika společných televizních antén Fakultní nemocnice Brno v objektech Dětské nemocnice, včetně sponzorského daru dětem.

Požadavkem objednatele bylo navrhnout řešení, které s minimálními náklady zajistí příjem základních programů (ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA). Omko Digital a.s. navrhla řešení, které po částečné úpravě původní technologie a technologickém doplnění zásadně rozšíří programovou nabídku. Dnes jsou ve všech uvedených objektech na účastnických zásuvkách k dispozici následující programy - ČT1, ČT2, ČT4, ČT 24, NOVA, PRIMA, Nova Cinema, Prima Cool, TV Barandov, Z1 a Public TV - vše v digitálním formátu.

V objektech Porodnice na Obilním trhu a v hlavním objektu Dětské nemocnice na ulici Černopolní jsou navíc základní digitální programy převedeny do původní analogové podoby, takže je umožněno i nadále využívat starší typy TV přijímačů, bez nutnosti jejich výměny či doplnění set top boxy a současně je možné využít i plnou nabídku programů pro novější digitální přijímače.

V objektu Kliniky dětských infekčních nemocí, kde z ekonomických důvodů proběhla pouze repase zařízení s minimálními náklady, poskytla společnost Omko Digital a.s. sponzorský dar 28 ks set top boxů v ceně 20000 Kč, který malým pacientům umožní sledování kompletní programové nabídky pozemní digitální TV.

"Přístup a návrh řešení firmy Omko Digital pro zajištění provozu televizních přijímačů určených především pro dětské pacienty Fakultní nemocnice Brno lze jednoznačně hodnotit kladně, a to jak po odborné, tak i finanční stránce. Pracovníci, kteří realizovali všechny nezbytné montáže a instalace, pracovali rychle a s ohledem na nutnost co nejmenších zásahů do provozu nemocnice." Takto hodnotí odvedenou práci náměstkyně ředitele FN Brno pro nelékařské zdravotnické pracovníky Mgr. Erna Mičudová. "Kvalitně a bezchybně odvedená práce umožňuje sledovat bez přerušení televizní vysílání, což je jedna z možností, jak pobavit a rozptýlit děti při ne zrovna příjemném pobytu v nemocnici. Sponzorský dar firmy Omko Digital a.s. - dodání set top boxů zdarma, je určitě milou pozorností", dodává.

"Není to poprvé, kdy společnost Omko Digital a.s. poskytuje sponzorské dary sociálně potřebným. V minulosti jsme mimo jiné např. po rekonstrukci společné televizní antény v brněnském Domově pro seniory dodali zdarma set top boxy v hodnotě cca 170000 Kč, docela nedávno jsme podpořili i sportovní hry, které pořádala společnost Parkinson Slovácko o.s. předáním set top boxů v hodnotě 11500 Kč." Říká ing. Petr Buchta, zástupce ředitele společnosti Omko Digital a.s.

Článek ze dne 30. září 2010 - čtvrtek

Další články od Omko Digital a.s.

Děti ve Fakultní nemocnici v Brně nepřijdou o své TV programy

Tisíce brněnských domácností bez TV signálu