logo phion AG

Webové aplikace jako rizikový faktor

Nesčetná osobní i obchodní data jsou zcizována, prodávána a často také zneužívána. Současná diskuze o datové bezpečnosti se týká především podniků, jejichž obchodní data patří k největším podnikovým hodnotám a jejichž integritu má cenu chránit.

Často jsou to ty nejmenší nepozornosti ve webových aplikacích, které hackerům otevřou bránu k centrálním databankám (zákaznické databance, výrobní databance, apod.).

Webové aplikace jako rizikový faktor

Webové aplikace jako internetové bankovnictví, internetové obchody a veškeré Web 2.0. systémy mají pro podniky nepřekonatelnou výhodu v tom, že jsou nastavitelné a přizpůsobitelné dle potřeb. Na druhou stranu představují tyto webové aplikace imanentní bezpečnostní riziko. Jestliže chce subjekt v praxi toto riziko obejít, je nutné zavést četné procesy zajištění kvality, které však působí kontraproduktivně na flexibilitu systému. Podniky navíc musí vyzbrojit svou bezpečnostní infrastrukturu za účelem zabezpečení požadavků a shody s předpisy a standardy, jako je například standard zabezpečení dat segmentu kreditních karet (PCI DSS). Co tedy dělat, aby firemní data zůstala bezpečná a aplikace flexibilní ?

Webový aplikační firewall jako phion airlock - strategický koncept řešení

Využití webového aplikačního firewallu (WAF) jako je phion airlock, nabízí strategické řešení, jak rychle a spolehlivě realizovat potřebná bezpečnostní opatření. Jako jediný webový aplikační firewall na trhu pokrývá phion airlock celkové spektrum pro ochranu a optimalizaci kompletního webového prostředí. Webové aplikace tak mohou být bezprostředně dány k dispozici zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům s rozdílnými právy. Kombinace bezpečnosti webových aplikací, Single-Sign-On a SSL VPN přístupu přitom nabízí vůbec největší flexibilitu na nejvyšší úrovni zabezpečení.

9 z 10 švýcarských bank spoléhá na phion airlock

Oblasti využití jsou přitom rozdílné - od státní správy, finančnictví a pojišťovny přes zdravotnictví až po maloobchod. Přes 150 zákazníků, z nichž mnozí jsou také mezinárodně činní, svědčí o skálopevné referenci, co se týče technologie a kompetence.

9 z 10 švýcarských bank stejně jako výpočetní střediska předních bank, které se ne zřídka vyskytují i v regionu CEE, chrání tak své e-banking systémy a webové portály s pomocí phion airlock. Osvědčenou airlock - technologii, ale využívají například i nejznámější zástupci herního a sázkového průmyslu.

"V mezinárodním srovnání vidím v Rakousku, Německu a zemích střední a východní Evropy velmi vysokou potřebu dohnat zpoždění ve věcech datové bezpečnosti. Ještě ale není pozdě. Znamená to však, že musíme jednat rychle, neboť vzdát se využívání webových aplikací není pro podniky a úřady správnou volbou," uvádí Cyrill Osterwalder, Senior VP divize Web Application Security společnosti phion AG.

Další články k tématům - airlock - aplikace - bezpečnost - data - firewall - phion - riziko - webové - zabezpečení - Cyrill Osterwalder

Článek phion AG ze dne středa 26. listopadu 2008

Další články od phion AG