logo Skill s.r.o.

Netrics a Skill

Společnost Netrics - technologický průkopník v oblasti porovnávání dat, uzavřela partnerství se společností Skill s.r.o., poskytovatelem IT služeb a systémovým integrátorem.

Na základě tohoto partnerství bude Skill, s.r.o. dodávat řešení firmy Netrics Matching Platform(TM) společně s řešením pro pracovní a obchodní procesy podnikových a státních institucí v celé České republice.

"Pro mnoho velkých českých společností a organizací je nezbytné uchovat strukturovaná data, která by pak mohly sdílet a spravovat efektivním způsobem," řekl Antonín Kočí, výkonný ředitel Skill, s.r.o. "Naše vlastní řešení pro komerční sféru a státní instituce, posílená o technologii Netrics, umožní našim zákazníkům zvýšit jejich provozní výkonnost při současném snížení nákladů."

Netrics Matching Platform(TM) nabízí uživatelům škálovatelná řešení, která umožňují práci s neúplnými daty - v jedné nebo různých oddělených databázích - bez ohledu na odchylky, nejednotnost nebo duplikaci, které se v datech často vyskytují. Pokročilý matematický model použitý v Netrics technologii automatizuje porovnávání a spojování dat, včetně chyb, což umožňuje podnikům lepší rozhodování vycházející z jejich dat.

"Nesrovnalostem a odchylkám ve strukturovaných datech nelze zamezit, nevyhnutelně se objevují ve všech podnicích, ať už sídlí ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde ve světě," řekl Stefanos Damianakis, výkonný ředitel (CEO) firmy Netrics. "Netrics porovnává data na základě matematického modelu namísto použití omezujícího přístupu založeného na striktně určených pravidlech. Netrics umožňuje transparentní přístup k nedokonalým datům ve více než 40 jazycích, což je zvláště výhodné a užitečné pro organizace spolupracující v rámci Evropské unie. Uzavřením partnerství se společností Skill, s.r.o. získává Netrics v České republice zkušeného a zavedeného partnera s úspěšnou historií, který může přispět k rozšíření produktu Netrics v Evropě."

Netrics přichází se zcela novým přístupem, který umožňuje použít data libovolného typu bez ohledu na jejich nedokonalost. Problémem nejsou data, ale nemožnost jejich porovnání. Netrics porovnává nedokonalá data v reálném čase bez ohledu na jejich nekonzistenci, neúplnost, odchylky nebo chyby. Řídící pracovníci na všech úrovních v organizaci tak dostávají důvěryhodné informace. Jako vložená technologie pracuje Netrics virtuálně nad každou databází, datovým zdrojem nebo aplikací. Rychle, jednoduše a automaticky převádí data na cenné informace.

Další články k tématům - data - informace - Netrics - partnerství - Skill - Antonín Kočí - Stefanos Damianakis

Článek Skill s.r.o. ze dne pondělí 8. prosince 2008

Další články od Skill s.r.o.

Netrics a Skill