logo

SitIT.cz: nový portál pro spolupráci akademických pracovišť s IT praxí

MFF UK Praha představuje nový specializovaný portál SitIT.cz, který je jedním z dalších výstupů projektu SoSIReČR (Sociální síť informatiků v regionech ČR). Řeší naléhavou potřebu akademických pracovišť, ale i odborníků z IT praxe.

Portál SitIT.cz umožňuje zveřejňovat a prohledávat strukturované znalostní profily a řeší i potřebu koordinace mezi řešiteli. Jejich projekty dnes stále častěji vyžadují spolupráci více pracovišť, které tudíž potřebují vědět, čím se kdo zabývá a jaké má znalosti a schopnosti. Samozřejmě ale nejde jen o čistě akademické projekty.

SitIT.cz využívá strukturovaných znalostních profilů, pomocí kterých je možné exaktně popsat odborné zaměření jak jednotlivých specialistů, tak i celých týmů. Své znalostní profily mohou na novém portálu zveřejnit týmy i jednotliví odborníci jak z akademických institucí, tak i z praxe, a zpřístupnit je celé odborné komunitě. Ta pak má možnost ve strukturovaných profilech jednoduše vyhledávat.

Pomocí strukturovaných profilů ale mohou být popsány i celé řešené projekty, a také nabídky řešení či poptávky po výzkumných pracích. Díky tomu může nový portál SitIT.cz zprostředkovávat i navazování kontaktů mezi zadavateli a řešiteli výzkumných projektů způsobem, který jiné (nespecializované a univerzálně zaměřené) portály či sítě z principu nemohou nabídnout.

"Co chvíli k nám přichází lidé z firem s velmi zajímavými projekty, které ale sami nedokážou zrealizovat a potřebují odbornou pomoc. Dosud ale nedokázali jednoduše zjistit, kdo se v akademické sféře zabývá postupy, řešeními či technologiemi, o které se jejich projekt opírá. Díky strukturovaným znalostním profilům a možnostem nového portálu SitIT.cz ale svého odborného partnera najdou velmi snadno", říká prof. Peter Vojtáš z Matematicko-fyzikální fakulty, který je zároveň vedoucím projektu SoSIReĆR.

Projekt Sociální síť informatiků v regionech ČR vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu SitIT.cz je zvýšit konkurenceschopnost oboru ICT v ČR. V rámci projektu zároveň probíhá řada dalších aktivit - např. průzkum VŠE týkající se lidských zdrojů v IT (nabídka škol, poptávka firem), konají se různé konference či semináře (např. Hovory s informatiky) apod.

Na projektu se podílejí partneři:

Další články k tématům - ČVUT - ICT - průzkum - seminář - SoSIReĆR - VŠE - výzkum - vzdělávání - Peter Vojtáš

Článek ze dne 7. září 2012 - pátek

Další články od Katedra SW inženýrství Univerzity Karlovy

SitIT.cz: nový portál pro spolupráci akademických pracovišť s IT praxí