logo

Pokuta ÚOHS za zneužití dominantního postavení na trhu pro Telefónica Czech Republic

Bývalý ČESKÝ TELECOM, a.s. se porušení soutěžních pravidel dopustil v letech 2001 a 2002, když s téměř 3000 podnikatelskými subjekty uzavřel smlouvy na poskytnutí cenových plánů. V těchto smlouvách se zákazník zavazoval provolat každý měsíc minimální stanovený objem hovorů, který musel uhradit, i když objem hovorů plně nevyčerpal.

Smlouvy také nemohly být zákazníkem vypovězeny před datem ukončení stanoveným ve smlouvě a zákazníci rovněž nesměli využívat hlasových služeb od jiného poskytovatele než společnosti ČESKÝ TELECOM. Nadto soutěžitel vůči některým zákazníkům uplatňoval individuální podmínky odlišné od podmínek standardních cenových plánů pro podnikatele a rovněž aplikoval programy Winback/Retence s cílem získat či udržet zákazníky na úkor konkurence.

Popsaným jednáním ČESKÉHO TELECOMU došlo v období, kdy existoval veřejný zájem na liberalizaci telekomunikačního sektoru, k narušení hospodářské soutěže. A to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj konkurence, ale i cenovou diskriminací podnikatelských subjektů, které s účastníkem řízení uvedené smlouvy neuzavřely.

V daném případě získali jednotliví zákazníci od soutěžitele v dominantním postavení různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb, de facto tedy šlo o zakázané věrnostní rabaty. Obchodní politika ČESKÉHO TELECOMU vedla k narušení hospodářské soutěže, což znesnadnilo vstup alternativních operátorů na trh. Za protisoutěžní jednání byla Úřadem uložena v roce 2004 sankce ve výši 81,7 milionů Kč.

O případu následně téměř osm let rozhodovaly správní soudy, které vydaly celkem pět rozsudků. Zatím poslední rozsudek Krajského soudu v Brně z dubna 2011 potvrdil věcně závěry ÚOHS o tom, že došlo ke zneužití dominance, avšak zrušil část o uložení sankce s tím, že výše pokuty není dostatečným způsobem odůvodněna.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní tedy uložil svým opakovaným prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 93108600 Kč společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., za zneužití dominantního postavení na trhu poskytování veřejných telefonních služeb určených podnikatelským subjektům, a to prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Úřad se v nejnovějším rozhodnutí věnoval především podrobnému výpočtu sankce. Zohledněna tak byla závažnost protisoutěžního jednání, délka trvání a opakované porušování zákona ze strany účastníka.

Při novém řízení rovněž vyšlo najevo, že v roce 2003 a znovu v roce 2012 byla účastníkem uvedena nesprávná výše obratu, na jehož základě Úřad vypočítává sankci. Skutečný obrat za rok 2002 byl o téměř 5 miliard Kč vyšší.

Při ukládání nové pokuty tedy Úřad částku zvýšil vzhledem k delšímu období, v němž k protisoutěžnímu jednání docházelo, jako přitěžující okolnost pak bylo vyhodnoceno poskytnutí nepravdivého údaje o obratu.

Rozhodnutí ÚOHS není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Další články k tématům - konkurence - liberalizace - operátor - soutěž - telefonie - zákon

Článek ze dne 18. října 2012 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Pokuta ÚOHS za zneužití dominantního postavení na trhu pro Telefónica Czech Republic