logo enovation s.r.o.

Dotace na instalaci fotovoltaiky pro datacentra

Nový dotační program lze využít pro napájení serverů a chlazení a to ideálně v kombinaci s bateriovým systémem - vyrobená energie by měla sloužit převážně pro vlastní spotřebu. Podporu do výše až 50 milionů Kč mohou čerpat firmy všech velkostí mimo území hl. města Prahy. Příjem žádostí je nejpozději do 31. 8. 2020.

Cílem dotačního programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru za účelem podpory opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Cílovou skupinou jsou malé a střední firmy a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu od svého zřizovatele.

Dotace na projekt instalace fotovoltaických systémů do výkonu 2 MWp je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

4 tipy pro úspěšné získání dotace:

Další články k tématům - baterie - datacentrum - dotace - elektrická energie - fotovoltaika - server

Článek enovation s.r.o. ze dne pátek 17. ledna 2020

Další články od enovation s.r.o.

Dotace na instalaci fotovoltaiky pro datacentra