logo ZyXEL Communications Czech s.r.o.

ZyXEL Education Center: nový vzdělávací koncept ZyXEL

Technická školení konceptu ZyXEL Academy doznala nyní dalšího vylepšení a protože změny jsou to opravdu velké, mění se celý koncept školení včetně obsahu, je nasnadě i změna názvu na ZyXEL Education Center.

Společnost ZyXEL Communications, přední světový dodavatel vysokorychlostních přístupových řešení, vždy deklaroval vysokou úroveň technických kompetencí, reprezentovaných zejména nadstandardní technickou a servisní podporou a konceptem technického vzdělávání svých partnerů. Důkazem toho je i neustále vylepšování a zkvalitňování technických školení, dříve známých pod hlavičkou ZyXEL Academy.

Nový koncept ještě více zdůrazňuje a lépe vystihuje záměr na erudaci a získávání technických kompetencí patnerů ZyXELu. Navíc je sjednocen napříč celou Evropu, úroveň znalostí a certifikace zde získané, tak mají stejnou váhu i platnost i za hranicemi ČR. Certifikační globální autoritou zůstává ředitelství společnosti.

Díky mnohaletým zkušenostem s různými formami školení a názorům účastníků, přináší ZyXEL Education Center několik novinek, které přispívají ke zdokonalení celého vzdělávacího konceptu, ale zejména rozšíření a prohloubení znalostí zúčastněných firem. Pro ověření, případně doplnění základních požadovaných znalostí je nově k dispozici elektronický on-line trénink, který není vyžadován pro přístup k reálným školením v učebnách, ale je jistým garantem sjednocení vědomostní úrovně studentů.

Asi největší změnou pro české partnery je rozšíření každého levelu školení z 1 na 2 dny, vycházející z četných připomínek účastníků. To v kombinaci s detailnější látkou stávajích témat, rozšířením o nová témata a přidáním více praktických cvičení, přináší intenzivnější erudaci a tím i přínos pro absoloventy školení.

Proškolené firmy také získají lepší prodejní podporu, budou uvedeni na webu ZyXELu jako preferovaní partneři a dostane se jim péče osobního Partner Account Managera. V této synergii, kdy na jedné straně je proškolený-technicky zdatný partner, schopný hladce implementovat technologie ZyXEL a na straně druhé zázemí silného výrobce, jde o silnou, oboustranně prospěšnou spolupráci.

Další články k tématům - školení - vzdělávání

Článek ZyXEL Communications Czech s.r.o. ze dne úterý 8. února 2011

Další články od ZyXEL Communications Czech s.r.o.