logo CCV, s.r.o.

Elektronické avízo úhrady platby pro dodavatele OBI

OBI Česká republika dává svým dodavatelům avíza o úhradách plateb elektronicky prostřednictvím vzájemné EDI komunikace - zprávou REMADV - avízem o úhradě platby. EDI řešení CCV pro elektronickou výměnu dat a bezpapírovou komunikaci je dostupné, jednoduché a lze jej rychle nasadit.

Zajímavou možnost mohou v těchto dnech využít dodavatelé společnosti OBI Česká republika. Stačí souhlasit s její nabídkou a rozšířit vzájemnou EDI (Electronic Data Interchange) komunikaci o novou zprávu REMADV - avízo o úhradě platby.

Získají tím nejen okamžitou informaci o odeslání platby ze strany OBI Česká republika, ale ušetří i čas při mnohdy náročném dohledávání a párování plateb k jednotlivým fakturám. Řešení EDI komunikace v OBI Česká republika zajišťuje společnost CCV Informační systémy.

Nasazení zprávy REMADV v OBI Česká republika je logickým pokračováním úspěšného zavedení EDI zpráv ORDERS (objednávka), INVOIC (faktura) a DESADV (dodací list). Dodavateli zboží dává cennou informaci o odeslání platby, případně více plateb - zpráva REMADV se totiž využívá i pro souhrnné platby, kdy jedna platba pokrývá více faktur.

Samotná zpráva pak informuje, které faktury byly uhrazeny. Zprávu může její příjemce dále použít například k rozdělení souhrnné platby z bankovního výpisu a napárování jednotlivých částek na faktury.

Dosavadní více než šestileté zkušenosti s EDI komunikací a důvody pro nasazení zprávy REMADV shrnuje Stefan Jass, IT manager v OBI Česká republika, do jehož kompetence koordinace a řízení EDI projektů patří: "Elektronická výměna dat se nám velmi osvědčila, a proto přistupujeme k jejímu dalšímu rozšiřování. Novou EDI zprávu REMADV si můžeme představit jako elektronické avízo o úhradě platby, které naši dodavatelé využijí k automatickému párování plateb. Výsledkem je mimo jiné zjednodušená orientace v dohledávání uskutečněných finančních toků."

V OBI Česká republika je většina dodavatelů do EDI komunikace již zapojena, lze tedy očekávat jejich zájem o rozšíření vzájemné elektronické komunikace i prostřednictvím zprávy REMADV.

"Těší mě, že se EDI komunikace v OBI dále rozšiřuje, je to důkazem jejích nezpochybnitelných přínosů. V případě zprávy REMADV předpokládám, že budou OBI další firmy, zejména ty, které hradí faktury souhrnně, následovat", uvádí David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a doplňuje: "Případné potíže s automatickým zpracováním zprávy na straně dodavatelů navíc vylučuje fakt, že je k dispozici také v čitelné podobě ve formátu PDF emailem."

Další články k tématům - eBusiness - EDI - fakturace - PDF - platby - David Reichel

Článek CCV, s.r.o. ze dne 6. března 2013 - středa

Další články od CCV, s.r.o.