logo CCV, s.r.o.

SSCC kódy v EDI komunikaci poprvé na Slovensku

METRO Cash & Carry SR je první společností na Slovensku, která využívá pro příjem zboží od dodavatelů elektronické dodací listy ve formátu EDI doplněné identifikací palet přes SSCC kódy.

Výrazně zjednodušit a urychlit příjem zboží a zlepšit jeho dosledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce se rozhodla společnost METRO Cash & Carry SR, která v rámci pilotního projektu začala přijímat od dodavatele Henkel elektronické dodací listy (EDI zpráva DESADV), doplněné o identifikaci palet přes SSCC kódy (Serial Shipping Container Code). Odborným garantem realizace se stal EDI provider a konsolidátor CCV Informační systémy.

"Chtěli jsme pro testovací provoz dodavatele, který umí s SSCC kódy dobře pracovat a s nímž máme zároveň vhodné logistické toky", komentuje výběr Barbora Cikánková. Tato kritéria nejlépe splnilo právě slovenské zastoupení společnosti Henkel.

Eva Malíková, EDI/ECR Project manager ke spolupráci na projektu se společností METRO Cash & Cary SR říká: "Těší nás, že po České republice jsme i na Slovensku vůbec první společností, která zasílá elektronické avízo o dodání zboží s SSCC kódy. Potřebné know-how pro uskutečnění celého projektu jsme čerpali od CCV Informační systémy, jež stála u realizace v ČR."

Benefity pro odběratele i dodavatele

Změna přinese více než 30% zrychlení při příjmu i naskladnění. V případě, že dodavatel zašle korektní data, bude výsledkem 100% přesnost při samotném zavádění zboží do systému.

Jaroslav Olejník ze společnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, manažer projektu zavádění SSCC kódů pro Českou i Slovenskou republiku, a přibližuje i výhody pro dodavatele: "Naši dodavatelé změnu pocítí v rámci automatizace celého procesu, kdy pro nás již nebudou muset tisknout papírový dodací list a bude také zajištěna vyšší přesnost při samotném zavádění zboží do systému, což se následně projeví ve zlepšení párování faktur a tedy plynulejších úhradách zboží."

Mnohostranné zapojení

"Po ukončení pilotního projektu plánujeme využití DESADV včetně SSCC se všemi přímými i předalokačními dodavateli. U dodavatelů, kteří dodávají své zboží v ostatních tocích prostřednictvím platforem, bude tento proces zajišťovat logistický provider", doplňuje Jaroslav Olejník.

Využívat SSCC kódy chce METRO Cash & Carry SR do budoucna nejen pro samotné označení logistické jednotky, ale také pro přenos informace o exspiraci a šarži.

Elektronický dodací list DESADV

EDI zpráva DESADV (Despatch Advice) představuje elektronickou obdobu dodacího listu a specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží. Je zasílána před fyzickou dodávkou zboží a umožňuje tak příjemci včasnou přípravu na fyzickou přejímku na základě přesných informací o jeho množství, způsobu balení a dalších informací.

Zboží je přitom přepravováno v rámci logistických jednotek, nejčastěji palet. Platí přitom pravidlo, že čím snáze lze logistické jednotky a jejich obsah v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce identifikovat, tím je celý logistický proces efektivnější.

V rámci připravovaného projektu společnosti METRO Cash & Carry SR bude využíváno označení SSCC kódy na úrovni palet. V případě společnosti Henkel je obvyklá velikost jednoho závozu 1 až 3 palety.

Samotné zaslání elektronického dodacího listu do METRO Cash & Carry SR je načasováno na přibližně 3 hodiny před dodáním zboží, což zajistí přítomnost zprávy na prodejně při fyzické přebírce zboží, a tedy splnění nezbytné podmínky pro automatický příjem pomocí HHT (Hand Held Terminal).

SSCC identifikátor logistické jednotky

SSCC (Serial Shipping Container Code) představuje osmnáctimístné číslo pro identifikaci logistické jednotky. Je zpravidla "zaneseno" do čárového kódu, obvykle typu GS1-128 (dříve EAN-128), ze kterého jej lze snímačem jednoduše načíst. Slouží k identifikaci při manipulaci a průchodu zboží.

Jednoznačně identifikuje emitenta logistické jednotky a zároveň jí přiřazuje jedinečné pořadové číslo bez ohledu na obsah. Podle konkrétního obsahu logistické jednotky je SSCC běžně doplňován potřebnými informacemi, nejčastěji o identifikaci nejbližší nižší jednotky, např. kartonu, a jejího množství. Obvykle následují údaje o datu výroby, balení, minimální trvanlivosti či exspirace a číslo šarže.

DESADV a SSCC pro snadnou manipulaci se zbožím

Kombinace elektronického dodacího listu a SSCC kódu tak přináší skutečně silný nástroj, který dokáže významným způsobem zrychlit příjem a naskladnění zboží, kdy celá logistická jednotka je načtena pomocí jediného naskenování čárového kódu bez nutnosti jejího rozbalení. Samotný obsah logistické jednotky je určen pomocí DESADV, kde je to právě SSCC kód, s jehož pomocí je tato jednotka identifikována.

Další články k tématům - bezpapiru - EDI - fakturace - identifikace - logistika - SSCC

Článek CCV, s.r.o. ze dne 22. března 2013 - pátek

Další články od CCV, s.r.o.