logo Sdružení pro internetový rozvoj
Ján Simkanič

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

LinkedIn

SPIR sdílí obavy operátorů spočívající v tom, že zapojí-li se prvky pod správou Vojenského zpravodajství (VOZ), vznikne tzv. single point of failure, tedy jedno místo, kvůli jehož chybě bude možné napadnout všechny dotčené sítě najednou. Jediná chyba v zabezpečení či nastavení systému tak může umožnit útočníkovi zaútočit na celou zemi. Navíc prvky pod cizí správou v síti operátora mohou narušit funkčnost a stabilitu sítě.

Vznikne-li mimořádná událost vlivem zařízení instalovaného VOZ, bude operátor nucen o této skutečnosti pomlčet, ale nebude zbaven odpovědnosti vůči uživatelům své sítě. Hrozí mu tak sankce za nedodržení kvality služby v důsledku zařízení VOZ.

Bohužel se nejedná o první nepravdivé informace na toto téma z úst ministerstva - další podobná zavádějící tvrzení se týkala účinnosti blokace, příkladů ze zahraničí, právních aspektů technických řešení apod. U tak závažného kroku, jako je bezprecedentní zavedení cenzury internetu považujeme vytrvalou ignoraci hlasů odborné veřejnosti a metodu vědomých lží za zcela nepřípustné.

Jsme přesvědčeni, že veřejnost by měla vědět, za jakých okolností dochází k prosazení takto rizikového a zneužitelného nástroje.

Státní správa dlouhodobě selhává v rozvoji eGovernementu a Česká republika se tak pravidelně umisťuje na konci různých žebříčků v rámci Evropy. Místo aby kladla důraz tímto směrem, současná vláda prosazuje opatření, která naopak rozvoji digitální ekonomiky a internetové svobodě zásadně škodí.

Opomíjení digitální sféry se podepisuje na konkurenceschopnosti České republiky v rámci Evropské unie. V případě, že zákon o hazardu bude přijat, chceme tlačit na to, aby se dostal k posouzení před Ústavní soud.

Jsme přesvědčeni, že ministerstvo financí poskytuje poslancům neúplné a zavádějící informace ohledně fungování blokace internetu v jiných zemích EU, proto nás překvapuje, že poslanci o těchto faktech nechtějí nic slyšet. Zejména u sociální demokracie je překvapivé, že stále podporuje záměr svěřit právě ministerstvu svého hlavního politického konkurenta takřka neomezenou pravomoc cenzurovat internet.

Dlouhodobě usilujeme o komunikaci s poslaneckými kluby ohledně blokace, ale zejména ze strany ANO a ČSSD se setkáváme se zjevným nezájmem. Jsou rozhodnuti prosadit moc ministerstva financí nad internetem za každou cenu.

Dáte do rukou ministerstva financí absolutní moc rozhodovat o osudu internetových stránek? Jednoznačně a bez jakýchkoliv pochyb. Jste si opravdu jisti, že tato moc nebude zneužita? Chcete vytvořit precedens, který umožní, aby se napříště do svobody internetového prostředí zasahovalo pod další a další záminkou? Co tou záminkou bude příště? Pedofilie, pornografie, terorismus, ty správné názory nebo Pravda?

Chcete z České republiky udělat Čínu, která plně kontroluje internet? Chcete z České republiky udělat Turecko blokující zahraniční sociální sítě jako Facebook nebo Twitter? Chcete, aby o tom shodou okolností rozhodoval člověk, který sám říká, že kupuje média, aby psala pravdu?

Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí. Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření.

V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu.

Pokud bychom měli určit nějaký trend, pak kromě obecného růstu obratu v ceníkových cenách lze jistě hovořit o prohlubující se pestrosti obchodních modelů a formátů inzertních ploch a s tím spojené diverzifikaci investic.