logo Sdružení pro internetový rozvoj

Náměstek ministra financí Ondřej Závodský lže o cenzuře internetu

Ondřej Závodský v přímém přenosu ČT v pořadu Události, komentáře dne 25. 5. 2016 lživě obvinil odpůrce cenzury internetu prosazované MF v rámci hazardního zákona, že své výhrady prezentují účelově jen v posledních týdnech před hlasováním v obou komorách parlamentu.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které zastupuje přední subjekty české digitální ekonomiky, důrazně odmítá úterní vyjádření náměstka ministra financí Ondřeje Závodského v souvislosti s cenzurními paragrafy v zákoně o hazardu. Náměstek pronesl jednoznačně lživé tvrzení, jehož účelem je zmanipulovat veřejnost a zákonodárce před projednáním zákona na půdě Senátu. SPIR proto zaslal ministru financí Andreji Babišovi a premiéru Bohuslavu Sobotkovi protestní dopis, v němž na nepravdy pronesené náměstkem upozorňuje.

"Bohužel se nejedná o první nepravdivé informace na toto téma z úst ministerstva - další podobná zavádějící tvrzení se týkala účinnosti blokace, příkladů ze zahraničí, právních aspektů technických řešení apod. U tak závažného kroku, jako je bezprecedentní zavedení cenzury internetu považujeme vytrvalou ignoraci hlasů odborné veřejnosti a metodu vědomých lží za zcela nepřípustné. Jsme přesvědčeni, že veřejnost by měla vědět, za jakých okolností dochází k prosazení takto rizikového a zneužitelného nástroje," komentuje situaci Ján Simkanič, předseda SPIR.

"Zákon prošel všemi myslitelnými připomínkovými řízeními, nicméně v rámci těch se nikdo prakticky nepřihlásil k těmto argumentům a přichází s nimi až v posledních dvou měsících v době, kdy tedy zákon byl ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní v Senátu," uvedl náměstek Ondřej Závodský.

Toto tvrzení je jednoznačně nepravdivé, odborná veřejnost totiž kritizuje cenzurní prvky zákona již od samého počátku jeho projednávání. Tvrdé kritiky se cenzurní návrh dočkal ze strany ministerstva průmyslu a obchodu už 3. 11. 2014: "Povinnost, aby poskytovatelé připojení k veřejné síti Internet zamezili přístupu k vybraným internetovým stránkám, se jeví jako nedostatečně odůvodněným a nepřiměřeným zásahem do svobody podnikání a do práva na svobodný přístup k informacím. Tato rozsáhlá cenzurní infrastruktura by měla blokovat internetové stránky, které určí ministerstvo financí bez stanovení jednoznačných mezí, jež by zabránily použití svévole. Je nepřípustné, aby tak výrazný zásah do základních práv a svobod byl v rukou pouze moci výkonné."

Blokaci odmítl také Český telekomunikační úřad 7. 11. 2014: "Požadujeme nezavádět povinnost blokování obsahu internetových stránek v navržené podobě, neboť jde o v praxi neefektivní opatření, které přinese významné náklady na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Ve svých důsledcích se tyto náklady mohou promítnout do cen účtovaných spotřebitelům za poskytnuté služby elektronických komunikací."

Stejně tak SPIR ministerstvo o svých připomínkách poprvé informoval v listopadu 2014. V dubnu loňského roku pak písemně upozornil ministerstvo na zásadní výhrady k cenzurnímu paragrafu a následně je tlumočil na osobním setkání představitelů sdružení s náměstkem Závodským.

Vzhledem k ignorování námitek ze strany ministerstva SPIR informoval o svých námitkách členy vlády dopisem z 27. 7. 2015. Výhrady SPIR byly také v průběhu roku prezentovány členům Legislativní rady vlády a jednotlivým klubům Poslanecké sněmovny, stejně jako veřejnosti prostřednictvím mnoha tiskových prohlášení.

Plnou informovanost o výhradách odborné veřejnosti potvrzuje i řada vyjádření náměstka Závodského z loňského roku. Například na konci září 2015 reagoval pro ČTK na kritiku ze strany SPIR slovy: "Připomínky sdružení musíme jednoznačně odmítnout, protože se nezakládají na reálných skutečnostech."

Z výše uvedeného vyplývá, že ministerstvo financí mělo dostatek času a příležitostí, aby odborné námitky vzalo v potaz, ale vytrvale je ignoruje dodnes, přestože shoda celé odborné veřejnosti je v této věci zcela mimořádná.

Článek Sdružení pro internetový rozvoj ze dne čtvrtek 26. května 2016

Další články od Sdružení pro internetový rozvoj

Google ukončuje podporu cookies třetích stran v prohlížeči Chrome

Online průvodce GDPR

Vojenské zpravodajství připravuje velký zásah do soukromí internetových sítí

Náměstek ministra financí Ondřej Závodský lže o cenzuře internetu

Zdraží zákon o hazardu český internet?

Kritika státu za přístup k digitální ekonomice

Blokovat weby budeme - rozhodují vyvolení!

Žádost o vystoupení na půdě Rozpočtového výboru PSP

Český internet podle Ministerstva financí

SPIR a NIX.CZ navrhují volbu Jiřího Peterky do Rady ČTÚ

Internetová inzerce v roce 2013 přesáhla 13 miliard Kč

comScore: nový dodavatel NetMonitoru pro období 2012-2015

Český internet pomáhá: charitativní internetová sbírka Konta BARIÉRY a Člověk v tísni

Výzkum projektu NetMonitor: čeští uživatelé internetu jsou ochotni platit za vybraný obsah

Video, sport a cestování: TOP témata hledání na internetu

Tendr na měření českého internetu

Výkonná rada SPIR zvolila nové předsednictvo

SPIR publikuje první data o sledovanosti videa na internetu

Zvyky českých uživatelů na internetu versus klasická média

SPIR reaguje na vývoj internetového trhu a mění svá pravidla

Internet Advertising Conference 2010, konference o internetové reklamě

Zadavatelé investovali loni do internetové reklamy 6,4 mld. korun

RRTV požaduje další peníze na kontrolu internetu

Multimediální trendy na internetu sílí

Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně

SPIR dává slevy odběratelům NetMonitoru

Ján Simkanič, novým předsedou SPIR

Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Chybějící data NetMonitoru budou v polovině června se slevou

SPIR propaguje svou konferenci netradiční kampaní Volíme internet

Internetová reklama hlásí 5 mld. korun za loňský rok

Hlavním zdrojem zpravodajství je TV a internet

Agentura Proximity Prague členem Sdružení pro internetovou reklamu

Trendy používání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku