logo Sdružení pro internetový rozvoj
Ján Simkanič

Ján Simkanič

Předseda výkonné rady SPIR

LinkedIn

SPIR sdílí obavy operátorů spočívající v tom, že zapojí-li se prvky pod správou Vojenského zpravodajství (VOZ), vznikne tzv. single point of failure, tedy jedno místo, kvůli jehož chybě bude možné napadnout všechny dotčené sítě najednou. Jediná chyba v zabezpečení či nastavení systému tak může umožnit útočníkovi zaútočit na celou zemi. Navíc prvky pod cizí správou v síti operátora mohou narušit funkčnost a stabilitu sítě.

Vznikne-li mimořádná událost vlivem zařízení instalovaného VOZ, bude operátor nucen o této skutečnosti pomlčet, ale nebude zbaven odpovědnosti vůči uživatelům své sítě. Hrozí mu tak sankce za nedodržení kvality služby v důsledku zařízení VOZ.

Bohužel se nejedná o první nepravdivé informace na toto téma z úst ministerstva - další podobná zavádějící tvrzení se týkala účinnosti blokace, příkladů ze zahraničí, právních aspektů technických řešení apod. U tak závažného kroku, jako je bezprecedentní zavedení cenzury internetu považujeme vytrvalou ignoraci hlasů odborné veřejnosti a metodu vědomých lží za zcela nepřípustné.

Jsme přesvědčeni, že veřejnost by měla vědět, za jakých okolností dochází k prosazení takto rizikového a zneužitelného nástroje.

Státní správa dlouhodobě selhává v rozvoji eGovernementu a Česká republika se tak pravidelně umisťuje na konci různých žebříčků v rámci Evropy. Místo aby kladla důraz tímto směrem, současná vláda prosazuje opatření, která naopak rozvoji digitální ekonomiky a internetové svobodě zásadně škodí.

Opomíjení digitální sféry se podepisuje na konkurenceschopnosti České republiky v rámci Evropské unie. V případě, že zákon o hazardu bude přijat, chceme tlačit na to, aby se dostal k posouzení před Ústavní soud.

Jsme přesvědčeni, že ministerstvo financí poskytuje poslancům neúplné a zavádějící informace ohledně fungování blokace internetu v jiných zemích EU, proto nás překvapuje, že poslanci o těchto faktech nechtějí nic slyšet. Zejména u sociální demokracie je překvapivé, že stále podporuje záměr svěřit právě ministerstvu svého hlavního politického konkurenta takřka neomezenou pravomoc cenzurovat internet.

Dlouhodobě usilujeme o komunikaci s poslaneckými kluby ohledně blokace, ale zejména ze strany ANO a ČSSD se setkáváme se zjevným nezájmem. Jsou rozhodnuti prosadit moc ministerstva financí nad internetem za každou cenu.

Dáte do rukou ministerstva financí absolutní moc rozhodovat o osudu internetových stránek? Jednoznačně a bez jakýchkoliv pochyb. Jste si opravdu jisti, že tato moc nebude zneužita? Chcete vytvořit precedens, který umožní, aby se napříště do svobody internetového prostředí zasahovalo pod další a další záminkou? Co tou záminkou bude příště? Pedofilie, pornografie, terorismus, ty správné názory nebo Pravda?

Chcete z České republiky udělat Čínu, která plně kontroluje internet? Chcete z České republiky udělat Turecko blokující zahraniční sociální sítě jako Facebook nebo Twitter? Chcete, aby o tom shodou okolností rozhodoval člověk, který sám říká, že kupuje média, aby psala pravdu?

Stránka 1/2 Další >