logo

Google ukončuje podporu cookies třetích stran v prohlížeči Chrome

Ukončením podpory cookies třetích stran bez adekvátní náhrady, která by jeho konkurentům umožnila nadále cílit reklamní sdělení na internetu stejným způsobem, Google překresluje mapu reklamního ekosystému ve svůj prospěch. SPIR se domnívá, že prezentované odůvodnění - vyšší ochrana soukromí uživatelů, neodpovídá skutečnosti.

Google díky prohlížeči Chrome a operačnímu systému Android získává, na rozdíl od ostatních hráčů na digitálním trhu, rozsáhlé informace o chování uživatelů, a avizované změny ohledně cookies třetích stran jen posílí jeho dominantní postavení v oblasti cílené reklamy.

Záměr ukončit v prohlížeči Chrome podporu cookies třetích stran oznámil Google před rokem a představil jiné řešení (Privacy Sandbox), které má pracovat se zájmovými skupinami (kohortami) uživatelů namísto s jednotlivci (prohlížeči).

Cílení reklamy je dnes běžným nástrojem v on-line prostředí a slouží k němu právě cookies třetích stran. Po jejich zrušení v prohlížeči Chrome bude Google v bezkonkurenčním postavení díky dominantnímu postavení prohlížeče Chrome a operačního systému Android, ve kterých je uživatel přihlášen pod svým účtem.

Bude totiž mít o chování uživatelů dostatek informací nejen prostřednictvím svého prohlížeče a vlastních aplikací v případě mobilních telefonů, ale i díky analytickým nástrojům Google, které používají jiné mobilní aplikace. Nasbírané informace o chování uživatelů budou sloužit pro vytváření velkých skupin prezentovaných jako anonymní.

Pokud je uživatel v prohlížeči Chrome přihlášen pod svým účtem, má Google přehled o vyhledávání, navštívených stránkách a stráveném času, které může kombinovat s informacemi o chování na mobilním zařízení s operačním systémem Android.

SPIR se domnívá, že argumentace vyšší ochranou soukromí uživatelů je zavádějící. Uživatel si teoreticky může vybrat jiný prohlížeč, ale ve skutečnosti k tomu nedochází, protože na trhu má celosvětově prohlížeč Chrome podíl okolo 70%.

Ještě silnější pozici má Google celosvětově na trhu internetové reklamy.

Další články k tématům - Android - cílená reklama - cookies - Google - Chrome - prohlížeč

Článek ze dne 12. března 2021 - pátek

Další články od Sdružení pro internetový rozvoj