logo

Zvyky českých uživatelů na internetu versus klasická média

V dubnu 2010 proběhl výzkum zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, k e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch.

Hlavním cílem výzkumu NetMonitor Consumer bylo zjistit zvyky Českých uživatelů při používání médií s ohledem na srovnání tradičních médií a médií internetových. Dále pak byl zjišťován potenciál vybraných kategorií produktů e-komerce a postoje k internetové reklamě a placenému online obsahu.

Z výzkumu vyplývá, že internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb. I v oblasti zábavy je internet vnímán stejně dobře jako televize. Třemi nejvyhledávanějšími kategoriemi informací na internetu jsou Zábavná videa, Sport a Cestování. Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit online za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování.

Většina českých uživatelů internetu využívá tradiční média alespoň jednou týdně. Co se týká novin a časopisů, ukazuje se, že tato média jsou častěji konzumována přes internet než tradiční cestou. V případě poslechu rádia a sledování televize, stále platí, že většina uživatelů preferuje jejich konzumaci tradiční cestou (offline) než konzumaci na internetu (online). Většina dotázaných deklaruje, že všechna dotazovaná média (tisk, rádio, televize a internet) jsou vhodná jako zdroj informací a zpravodajství.

Při dotazu na vhodnost médií pro nabídku zboží a služeb odpovídali dotazovaní nejčastěji, že vhodný je internet, ostatní média jsou pak méně vhodná.

Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit online za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování. Bez ohledu na místo zaplacení (na internetu nebo mimo), tři ze čtyř uživatelů spoléhají na informace z internetu při nákupu zboží a služeb z oblasti Volný čas a hobby, Elektro, spotřební elektronika, Vzdělání a Cestování.

Mimo kategorií jmenovaných výše, podstatná část respondentů je ochotná platit online také za Kulturu (divadlo, kino), sportovní vybavení, vybavení domácností a kanceláří a vybavení pro děti (hračky, kočárky).

Výběrový vzorek respondentů představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1700 respondentů, kteří se po celý únor 2010 účastnili projektu NetMonitor (pop-up panel) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 2. - 11.4. 2010. V tomto období byl uživatelům zapojených serverů do projektu NetMonitor zobrazován dotazník ve formě pop-under oken. Dotazník byl zobrazen maximálně jedenkrát na jednoho člena pop-up panelu. Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor a byla propojena s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za únor 2010.

Článek ze dne 15. června 2010 - úterý

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu

Google ukončuje podporu cookies třetích stran v prohlížeči Chrome

Online průvodce GDPR

Vojenské zpravodajství připravuje velký zásah do soukromí internetových sítí

Náměstek ministra financí Ondřej Závodský lže o cenzuře internetu

Zdraží zákon o hazardu český internet?

Kritika státu za přístup k digitální ekonomice

Blokovat weby budeme - rozhodují vyvolení!

Žádost o vystoupení na půdě Rozpočtového výboru PSP

Český internet podle Ministerstva financí

SPIR a NIX.CZ navrhují volbu Jiřího Peterky do Rady ČTÚ

Internetová inzerce v roce 2013 přesáhla 13 miliard Kč

comScore: nový dodavatel NetMonitoru pro období 2012-2015

Český internet pomáhá: charitativní internetová sbírka Konta BARIÉRY a Člověk v tísni

Výzkum projektu NetMonitor: čeští uživatelé internetu jsou ochotni platit za vybraný obsah

Video, sport a cestování: TOP témata hledání na internetu

Tendr na měření českého internetu

Výkonná rada SPIR zvolila nové předsednictvo

SPIR publikuje první data o sledovanosti videa na internetu

Zvyky českých uživatelů na internetu versus klasická média

SPIR reaguje na vývoj internetového trhu a mění svá pravidla

Internet Advertising Conference 2010, konference o internetové reklamě

Zadavatelé investovali loni do internetové reklamy 6,4 mld. korun

RRTV požaduje další peníze na kontrolu internetu

Multimediální trendy na internetu sílí

Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně

SPIR dává slevy odběratelům NetMonitoru

Ján Simkanič, novým předsedou SPIR

Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Chybějící data NetMonitoru budou v polovině června se slevou

SPIR propaguje svou konferenci netradiční kampaní Volíme internet

Internetová reklama hlásí 5 mld. korun za loňský rok

Hlavním zdrojem zpravodajství je TV a internet

Agentura Proximity Prague členem Sdružení pro internetovou reklamu

Trendy používání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku