logo

Zvyky českých uživatelů na internetu versus klasická média

V dubnu 2010 proběhl výzkum zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, k e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch.

Hlavním cílem výzkumu NetMonitor Consumer bylo zjistit zvyky Českých uživatelů při používání médií s ohledem na srovnání tradičních médií a médií internetových. Dále pak byl zjišťován potenciál vybraných kategorií produktů e-komerce a postoje k internetové reklamě a placenému online obsahu.

Z výzkumu vyplývá, že internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb. I v oblasti zábavy je internet vnímán stejně dobře jako televize. Třemi nejvyhledávanějšími kategoriemi informací na internetu jsou Zábavná videa, Sport a Cestování. Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit online za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování.

Většina českých uživatelů internetu využívá tradiční média alespoň jednou týdně. Co se týká novin a časopisů, ukazuje se, že tato média jsou častěji konzumována přes internet než tradiční cestou. V případě poslechu rádia a sledování televize, stále platí, že většina uživatelů preferuje jejich konzumaci tradiční cestou (offline) než konzumaci na internetu (online). Většina dotázaných deklaruje, že všechna dotazovaná média (tisk, rádio, televize a internet) jsou vhodná jako zdroj informací a zpravodajství.

Při dotazu na vhodnost médií pro nabídku zboží a služeb odpovídali dotazovaní nejčastěji, že vhodný je internet, ostatní média jsou pak méně vhodná.

Největší podíl internetových uživatelů je ochoten získávat informace nebo zaplatit online za produkty a služby z kategorií Volný čas a hobby, Elektro a spotřební elektronika a Cestování. Bez ohledu na místo zaplacení (na internetu nebo mimo), tři ze čtyř uživatelů spoléhají na informace z internetu při nákupu zboží a služeb z oblasti Volný čas a hobby, Elektro, spotřební elektronika, Vzdělání a Cestování.

Mimo kategorií jmenovaných výše, podstatná část respondentů je ochotná platit online také za Kulturu (divadlo, kino), sportovní vybavení, vybavení domácností a kanceláří a vybavení pro děti (hračky, kočárky).

Výběrový vzorek respondentů představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1700 respondentů, kteří se po celý únor 2010 účastnili projektu NetMonitor (pop-up panel) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 2. - 11.4. 2010. V tomto období byl uživatelům zapojených serverů do projektu NetMonitor zobrazován dotazník ve formě pop-under oken. Dotazník byl zobrazen maximálně jedenkrát na jednoho člena pop-up panelu. Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor a byla propojena s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za únor 2010.

Článek ze dne 15. června 2010 - úterý

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu