logo

Ján Simkanič, novým předsedou SPIR

Na posledním zasedání Výkonné rady SPIR její členové zvolili nového předsedu Jána Simkaniče ze společnosti Internet Info.

Důvodem je avízovaný odchod dosavadního statutára Tomáše Búřila, který k 31.8. 2009 končí svoje pracovní působení ve společnosti Seznam.cz. Místo něj byl kooptován do Výkonné rady Michal Heisig, nový obchodní ředitel této firmy.

Členové Výkonné rady SPIR ustanovili i samoregulační komisi, která bude řešit eventuální prohřešky proti etice v rámci videoobsahu a reklamního sdělení na internetu. Její vznik potvrdili členové červnové valné hromady SPIR a je logickým krokem vyplývajícím z textu připraveného návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Na jeho znění pracovali členové SPIR společně s předkladateli návrhu zákona - Ministerstvem kultury a finální znění je výsledkem konstruktivní dohody zúčastněných stran.

Na základě nominací byli zvoleni do komise samoregulátora tito členové - JUDr.Mária Čuhelová, Seznam.cz, Tomáš Jelínek, Mediatel, Kateřina Hrubešová, SPIR, JUDr.Vladan Rámiš, MAFRA a JUDr.Alexandra Wünschová Pujmanová, CET 21. Členové vytvoří veškeré dokumenty potřebné k fungování samoregulační komise a zkoordinují svoji práci s budoucím regulátorem – Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentující obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 57 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás.

Další články k tématům - internetové - reklamy - sdružení - SPIR - Ján Simkanič - Tomáš Búřil

Článek ze dne 14. srpna 2009 - pátek

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu