logo

Výzkum projektu NetMonitor: čeští uživatelé internetu jsou ochotni platit za vybraný obsah

Zhruba jen každý třetí český internetový uživatel považuje množství reklamy za příliš vysoké, zatímco pro většinu je její současný objem přijatelný. Třetina českých internetových uživatelů je ochotna platit za obsah speciálně vybraný podle svých požadavků.

Čeští internetoví uživatelé jsou přehlceni množstvím reklamy, a to zejména v televizi. Více než čtyři z pěti respondentů uvádí, že právě množství televizní reklamy je příliš vysoké. Ostatní média jsou vnímána jako méně zahlcená reklamou.

Tři pětiny internetových uživatelů uvádí, že vnímá reklamu na internetu a pětina uživatelů na reklamu klikne v případě, že je zaujme. Více než třetina internetových uživatelů uvádí, že by bylo ochotno na internetu platit za obsah speciálně vybraný podle jejich požadavků.

Uživatelé jsou dále nejvíce ochotni platit za přístupy do archivů a k exkluzivním materiálům. Vyplývá to z druhé vlny doplňkového marketingového výzkumu projektu NetMonitor, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura MEDIARESEARCH. Výzkum je zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, k e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu.

V hodnocení množství reklamy v jednotlivých médiích nejlépe dopadly noviny a časopisy spolu s internetem, u kterých zhruba 60 % respondentů uvádí přiměřené množství reklamy a 30 % uvádí příliš mnoho reklamy.

Po tisku a internetu následuje rádio, kde polovina internetových uživatelů vnímá množství reklamy jako přiměřené a 35 % jako příliš mnoho. Nejhůře dopadla televize, kde pouze 17 % uživatelů internetu vnímá přiměřené množství reklamy a příliš mnoho reklamy vnímá celých 80 %.

Podle analytika Petra Koláře je to logické, velký podíl na tomto vnímaní mají reklamní formáty, kdy u televize a rádia, na rozdíl od tisku a internetu, reklama přerušuje vlastní obsah, tudíž je reklama vnímána jako více obtěžující. Navíc reklama v televizi díky různým úrovním hlasitosti působí o to agresivněji a u diváků možná způsobuje naprostý opak, než inzerenti původně zamýšleli.

Více než 60 % internetových uživatelů uvádí, že vnímá internetovou reklamu a zhruba každý pátý klikne na reklamu, která ho zaujme. Internetovou reklamu nevnímá nebo se snaží ignorovat 28 % internetových uživatelů a blokuje ji 7 % internetových uživatelů.

Více než třetina českých internetových uživatelů uvádí, že by byla ochotna zaplatit za obsah speciálně vybraný podle svých požadavků. Více jak čtvrtina uživatelů by byla ochotna platit za přístupy k archivům, exkluzivním materiálům a za předčasný přístup k informacím. Naopak nejmenší ochota platit by byla za zpravodajství a obsah bez reklamy. Online reklama je vnímána jako přijatelný kompromis za množství zdarma dostupného obsahu.

Další články k tématům - NetMonitor - platby - reklama - televize - výzkum - Petr Kolář

Článek ze dne 18. února 2011 - pátek

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu